9 november 2012 In de media

SV Vitesse neemt afstand van persbericht

De supportersvereniging Vitesse is via een persbericht geïnformeerd over het standpunt van de clubs en de veiligheidsdriehoek burgemeester, justitie en politie met betrekking tot de mogelijke sanctie van drie jaar uitsluiting van wederzijdse uitsupporters bij de Gelderse derbies tussen Vitesse en NEC ingeval van optredende calamiteiten.
Voorts geeft men in dit persbericht aan dat de besluitvorming met betrekking tot onder andere de mogelijke maatregelen tot stand zou zijn gekomen in overleg met alle betrokken partijen.

De Supportersvereniging Vitesse herkent zich niet in deze weergave. Een vertegenwoordiger van de SV heeft deelgenomen aan het eerste vooroverleg. Voor de vervolgafspraken waarin beperkende maatregelen zijn overwogen en het besluit is genomen om in geval van calamiteiten over te gaan tot uitsluiting van bezoekende supporters, is de SV niet uitgenodigd.

De SV heeft moeite met het uitspreken van verregaande maatregelen waaraan ongeregeldheden in Nijmegen, tijdens de derby van afgelopen seizoen op het Goffertterrein en gedrag van Nijmeegse supporters in het uitvak van GelreDome ten grondslag liggen. De Arnhemse supporters worden op deze wijze (mogelijk) gestraft voor een calamiteit die door Nijmeegse supporters is veroorzaakt.

Uiteraard huldigen wij als SV Vitesse dat dé derby op een sportieve wijze op het veld moet plaatsvinden in aanwezigheid van supporters van beide clubs die met sfeer de wedstrijd omlijsten. Wij roepen dan ook alle Gelderse supporters op om de derby op een sportieve wijze te laten verlopen.

Supportersvereniging Vitesse


Persbericht clubs: Niemand verpest onze derby’s! 

Niemand verpest onze derby’s! Met deze slogan geven Vitesse en N.E.C. aan dat de grens is bereikt voor wat betreft ongeregeldheden rondom de wedstrijden tussen beide clubs in Arnhem en Nijmegen.

De betaald voetbalorganisaties hebben de afgelopen maanden veelvuldig met elkaar en de veiligheidspartners om tafel gezeten om een gezamenlijke aanpak voor de organisatie rondom de derby’s te bespreken en vast te stellen. Alle betrokken zijn tot de conclusie gekomen dat er geen excuses meer kunnen zijn voor wangedrag.

Mocht het onverhoopt, en ondanks alle preventieve maatregelen, volgende week zondag in GelreDome of daarbuiten toch misgaan, dan is de onherroepelijke consequentie dat de derby’s drie jaar zonder uitpubliek gespeeld zullen worden. Zo hebben de clubs gezamenlijk afgesproken.

Het maakt daarbij niet uit welke achterban, die van Vitesse of N.E.C., zich schuldig maakt aan wangedrag. De consequenties raken de supporters van beide clubs even hard. De maatregel geldt niet alleen voor de wedstrijd in Arnhem op 18 november aanstaande, maar ook voor toekomstige onderlinge wedstrijden. De gemeenten Arnhem en Nijmegen, politie en Openbaar Ministerie steunen het standpunt van de clubs om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Vitesse en N.E.C. willen per direct toe naar een situatie waarbij de sportieve rivaliteit tussen de clubs uitsluitend op het veld tot uiting komt. Om die reden is een gezamenlijke en voortlopende procesgang tot stand gekomen, waarbij het algemeen belang zwaarder weegt dan individuele of clubbelangen.

De derby’s tussen Vitesse en N.E.C. horen bij de mooiste wedstrijden van het seizoen en zouden om die reden in een gezonde rivaliteit moeten plaatsvinden. Binnen de nu geldende afspraken hebben alle partijen zich gecommitteerd aan hun verantwoordelijkheid.

Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: