26 januari 2018 In de media

Terechte beroepzaak Vitesse stuit op willekeur tuchtcommissie

De tuchtcommissie van de KNVB legt Tim Matavz een uitsluiting op van vijf wedstrijden waarvan één voorwaardelijk.
Dat is de uitkomst van de tuchtcommissiezaak tegen Matavz nadat de aanklager hem in beschuldiging had gesteld. Vitesse gaat opnieuw in beroep.
 
Bij de behandeling van de tuchtzaak op donderdag 25 januari voerde de aanklager ernstig gemeen spel aan en een bewezen elleboogstoot. Hij paste de eis zelfs nog aan in zijn strafmaatvoorstel: vijf wedstrijden (geen voorwaardelijk). De tuchtcommissie ging hier niet in mee.
 
Meest opvallende detail is dat scheidsrechter Lindhout het voorval niet had waargenomen en de aanklager op basis van beelden zijn strafvoorstel deed. Dan zou je mogen verwachten dat Vitesse ook beelden mag aanvoeren ter verdediging. Dat mag, maar de aanklager stelde dat deze slechts op normale snelheid beoordeeld zouden moeten worden. Waarom wordt snel duidelijk, leest u even verder:
 
Uit de ingezoomd en vertraagde aangeleverde beelden blijkt namelijk onomstotelijk dat:

  1. Matavz niet het initiatief neemt tot fysiek contact, maar Dumfries;
  2. Dumfries een uitgestoken arm richting Matavz brengt en Matavz slechts een afwerend gebaar maakt;
  3. Matavz hierbij zijn tegenstander niet in het gezicht raakt en er al helemaal geen sprake kan zijn van een elleboogstoot;
  4. Dumfries theater speelt aangezien hij de verkeerde, niet geraakte kant van zijn gezicht vasthoudt bij het neervallen.

De beelden spreken vanzelf en dan is de eis tot vrijspraak van Vitesse en het opnieuw in beroep gaan van Vitesse een logisch gevolg. Na het zien van de beelden stelde de aanklager echter dat de beelden op normale snelheid beoordeeld diende te worden. Een absurde stelling en ontkenning van de feiten.
 
Aangezien de tuchtcommissie tot de handhaving van de oorspronkelijke strafmaatvoorstel van vijf wedstrijden waarvan één voorwaardelijk kwam, gaat Vitesse terecht opnieuw in beroep.
 
Los van het feit dat aan bovenstaande, objectieve waarnemingen voorbij werd gegaan, is de strafmaat in vergelijk met soortgelijke situaties buitenproportioneel. Dat versterkt de overtuiging dat er een voorbeeld moet worden gesteld en er geen sprake is van een objectieve behandeling noch uitspraak.

Toegegeven, bij normale snelheid lijkt het alsof het om een zware overtreding gaat. Echter, uit de detailbeelden blijkt de situatie heel anders te liggen en dan dient recht boven subjectieve waarneming te gelden!
 

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: