19 februari 2010 In de media

Terugkoppeling Fanmonitor

Vitesse houdt sinds mei 2009 maandelijks een tevredenheidmeting onder seizoenkaarthouders, de Fanmonitor.

Eén van de hoofdredenen om onderzoek te laten uitvoeren was de duidelijk waarneembare afname van toeschouwersaantallen, met name van kaarthouders. Tegen de trend van de Eredivisie in daalt het aantal toeschouwers bij Vitesse al een aantal jaren op rij. Aangenomen wordt dat dit voor een groot deel te verklaren is vanwege de mindere resultaten, afgezet tegen de succesvolle periode in de jaren 90 en het begin van dit millennium. Een logische en heldere verklaring. Maar wat speelt er nog meer mee bij de vaste aanhang? Is dat behalve het resultaat misschien ook de manier van spelen? Of wellicht de presentatie van de spelers?

Speelt Eredivisie Live een rol? Zijn de prijzen van seizoenkaarten te hoog? Heeft het slechte economische klimaat invloed? Kunnen supporters zich identificeren met de club? Zijn zij nog wel trots op Vitesse? Vragen waarop dit rapport (zie pdf) antwoord zal geven.  Doel van dit alles: inzicht krijgen in de belevingen en beweegredenen van de huidige seizoenkaarthouders. Waarom blijven supporters trouw ieder jaar komen en geldt dat voor komend seizoen ook? Wat kunnen we hiervan leren, en belangrijker nog, hoe kan Vitesse het tij keren. Want dat is het uiteindelijke einddoel: een vol(ler) GelreDome met tevreden supporters! 

Deze rapportage bevat gegevens uit de Fanmonitor van de periode juli t/m december 2009.

In totaal hebben er 482 respondenten hun medewerking verleend. Zij zijn gedurende de eerste seizoenshelft benaderd door leden van de Supportersvereniging Vitesse die telefonisch de vragenlijst hebben afgenomen. De respondenten vormen een representatieve steekproef en zij zijn (in juiste verhouding) geselecteerd op basis van o.a. geslacht, tribune, woonplaats en leeftijd. Iedere seizoenkaarthouder kan slechts één maal deelnemen aan het onderzoek. Supporters die losse kaarten kopen zijn niet ondervraagd. Businessclubleden evenmin. 

De aanbevelingen en adviezen die in het rapport staan zijn objectief van aard en ze zijn bekeken met een frisse kijk op de club. Ze dienen dan ook op deze wijze te worden geïnterpreteerd. Wij pretenderen namelijk niet de wijsheid in pacht te hebben, we willen slechts behulpzaam zijn en we trachten te verwoorden wat we opmaken uit de feiten, cijfers en commentaren van de respondenten. 

Indien er naar aanleiding van dit rapport of de vragenlijst nog vragen zijn dan zullen wij die met genoegen  toelichten. Supporters kunnen hun vragen, suggesties en/of opmerkingen over de Fanmonitor mailen naar info@vitessebetrokken.nl o.v.v. Fanmonitor.

Bijlagen (zie onder):

– Terugkoppeling Fanmonitor
– Vragenlijst 

Vitesse.nl

Hoofdsponsor: