9 januari 2012 In de media

Theo Bos overstelpt met hartverwarmende reacties

„Als ik niet wist wat ik weet, zou ik zeggen dat het goed met me gaat.” Voetbaltrainer Theo Bos, ook wel bekend als ‘Mis­ter Vitesse’, heeft zijn gevoel voor humor nog niet verloren.

Toch valt er weinig te lachen. De­ze week begint de in Elst woonach­tige Arnhemmer aan een zware chemokuur die moet proberen de alvleesklierkanker in zijn lichaam eronder te krijgen.

Omdat hij al zijn krachten nodig zal hebben, legt Bos zijn werk bij zijn huidige club FC Dordrecht met onmiddellijke ingang neer. „Ik voel me op dit moment goed ge­noeg om op het veld te staan, maar de chemokuur liegt er vol­gens de doktoren niet om. Twee keer acht weken met een week rust. Als de resultaten van de eer­ste sessie tenminste aangeven dat een tweede sessie zin heeft. Maar daar ga ik wel van uit”, reageerde Bos zaterdagmiddag.

Bos, die voor de chemobehandelin­gen steeds op en neer zal gaan naar Rotterdam, ontdekte eind vo­rig jaar bij toeval dat hij wat onder de leden had. Vervolgens kreeg hij vlak voor Kerstmis te horen dat het de gevreesde alvleesklierkan­ker was die zich in zijn lichaam had genesteld. Het nieuws lag daar­na snel op straat, maar de 46-jari­ge oefenmeester verzocht alle me­dia vriendelijk te wachten met pu­blicatie tot de resultaten van de on­derzoeken bekend waren en hij­zelf de openbaarheid zou zoeken. Dat deed Bos zaterdag via de web­site van FC Dordrecht.

Inmiddels weet Bos, behalve oud-speler ook oud-trainer van Vi­tesse, hoe de vlag er bij hangt, maar kiest er voor die informatie voor zichzelf te houden. „Ik heb nog kleine kinderen. Hen hebben we verteld dat papa ziek is en er al­les aan gaat doen om weer beter te worden. Zo simpel staan de zaken er in feite ook voor. Ik ga keihard knokken, zoals ik als voetballer ook altijd heb gedaan. Maar dat het een heel zware strijd wordt, staat natuurlijk wel als een paal bo­ven water.”

In de afgelopen 48 uur is Bos over­stelpt met hartverwarmende reac­ties. Ook op de website van de Gelderlander en de diverse Anrhemse fora regende het steunbetuigin­gen vanuit het complete versprei­dingsgebied.

Bij alle Vitessenaren is het nieuws eveneens ingeslagen als een bom, zo valt te lezen of de website van de club. „ Als er een geloof is dat bergen kan verzetten, dan is dat het geloof in eigen kracht. Wij ge­loven in Theo en in zijn kracht. Wij zijn ervan overtuigd dat zijn gelijkmoedige, strijdvaardige en po­sitieve karakter hem en zijn fami­lie door deze moeilijke tijd heen gaat helpen. Wij wensen Theo en zijn familie veel liefde, kracht en steun.”

Stuur een kaart naar Theo

Supporters van Vitesse, FC Dortrecht en FC Den Bosch sturen kaarten met steunbetuigingen naar Theo Bos. Stuur je kaart naar Krommedijk 210 postbus 979 3300 AZ Dordrecht tav Theo Bos.
FC Dordrecht zorgt dat de kaarten bij Theo komen.

Supportersvereniging Vitesse

Gelderlander

Hoofdsponsor: