26 augustus 2015 In de media

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV

Op vrijdag 11 september 2015 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.
Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):

 1. Opening van de vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 12 september 2014
 4. Toelichting op het jaarverslag
 5. Verslag van de commissies
 6. Toelichting op de financiële stukken
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Voorstel tot verhoging van het SV-lidmaatschap (contributie)
 9. SV-voorzitter verkiezing
 10. Bestuursverkiezing
 11. Toegevoegd agendapunt: Stemming voorstel Erelidmaatschap E. Kraaij
 12. Rondvraag
 13. Vaststellen datum volgende vergadering
 14. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)

Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse digitaal verkrijgbaar (Uitsluitend voor leden van de SV)
 

Het algemene en het financiële jaarverslag van de supportersvereniging zijn tot aan de Algemene Ledenvergadering digitaal op te vragen voor leden van de supportersvereniging. Uiteraard liggen er ook uitgeprinte versies in het supportershome voor aanvang van de vergadering op 11 september 2015.
 
Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org en wij sturen u de stukken toe zodra het financiële jaarverslag door de kascommissie is goedgekeurd.

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: