11 juli 2016 In de media

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV

Op vrijdag 16 september 2016 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.
Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):

 1. Opening van de vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 11 september 2015
 4. Toelichting op het jaarverslag
 5. Verslag van de commissies
 6. Toelichting op de financiële stukken
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing (herverkiezing R. Klaassen)
 9. Rondvraag
 10. Vaststellen datum volgende vergadering
 11. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)

Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse digitaal verkrijgbaar (Uitsluitend voor leden van de SV)
 

Het algemene en het financiële jaarverslag van de supportersvereniging zijn tot aan de Algemene Ledenvergadering digitaal op te vragen voor leden van de supportersvereniging. Uiteraard liggen er ook uitgeprinte versies in het supportershome voor aanvang van de vergadering op 16 september 2016.
 
Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org en wij sturen u de stukken toe zodra het financiële jaarverslag door de kascommissie is goedgekeurd.

Bestuur Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: