11 augustus 2018 In de media

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV

Op vrijdag 7 september 2018 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.
Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):

1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 8 september 2017
4. Toelichting op het jaarverslag 2017-2018
5. Verslag van de commissies
6. Toelichting op de financiële stukken
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Voordracht SV-erelidmaatschap Henk Parren
10. Rondvraag
11. Vaststellen datum volgende vergadering
 
Op deze vergadering zijn onderstaande bestuursleden reglementair aftredend.
Paul Koster (voorzitter), Gerrit-Jan Steenbergen (penningmeester), Carla Wagter (SV-buscommissie & supporterszaken). Allen zijn herkiesbaar voor een termijn van drie jaar.
 
Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse zijn digitaal verkrijgbaar (Uitsluitend voor leden van de SV)
 
Het algemene en het financiële jaarverslag van de supportersvereniging zijn tot aan de Algemene Ledenvergadering digitaal op te vragen voor leden van de supportersvereniging. Uiteraard liggen er ook uitgeprinte versies in het supportershome voor aanvang van de vergadering op 7 september 2018.
 
Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org  en wij sturen u de stukken toe zodra het financiële jaarverslag door de kascommissie is goedgekeurd.
 
Bestuur Supportersvereniging Vitesse
 

  

11 augustus 2018 In de media

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV

Op vrijdag 7 september 2018 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.
Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):

1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 8 september 2017
4. Toelichting op het jaarverslag 2017-2018
5. Verslag van de commissies
6. Toelichting op de financiële stukken
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Voordracht SV-erelidmaatschap Henk Parren
10. Rondvraag
11. Vaststellen datum volgende vergadering
 
Op deze vergadering zijn onderstaande bestuursleden reglementair aftredend.
Paul Koster (voorzitter), Gerrit-Jan Steenbergen (penningmeester), Carla Wagter (SV-buscommissie & supporterszaken). Allen zijn herkiesbaar voor een termijn van drie jaar.
 
Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse zijn digitaal verkrijgbaar (Uitsluitend voor leden van de SV)
 
Het algemene en het financiële jaarverslag van de supportersvereniging zijn tot aan de Algemene Ledenvergadering digitaal op te vragen voor leden van de supportersvereniging. Uiteraard liggen er ook uitgeprinte versies in het supportershome voor aanvang van de vergadering op 7 september 2018.
 
Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org  en wij sturen u de stukken toe zodra het financiële jaarverslag door de kascommissie is goedgekeurd.
 
Bestuur Supportersvereniging Vitesse
 

Hoofdsponsor: