29 juli 2019 In de media

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV

Op donderdag 5 september 2019 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.
Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):
 
1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 7 september 2018
4. Toelichting op het jaarverslag 2018-2019
5. Verslag van de commissies
6. Toelichting op de financiële stukken
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing:
    – verkiezing voorzitter 
    – de termijn van René van Duren en Raymond Klaassen loopt af. Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar
    – Susanne Wichhart en Sjaak Oosterveer waren in het afgelopen jaar aspirant bestuurslid. Zij stellen zich verkiesbaar als bestuurslid
9. Voordracht voor het erelidmaatschap van Paul Koster
10. Rondvraag
11. Vaststellen datum volgende vergadering
12. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)
 
Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org en wij sturen u de stukken toe.
 
Bestuur Supportersvereniging Vitesse
 
Supportersvereniging Vitesse

  

28 juli 2019 In de media

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV

Op donderdag 5 september 2019 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.
Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):
 
1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 7 september 2018
4. Toelichting op het jaarverslag 2018-2019
5. Verslag van de commissies
6. Toelichting op de financiële stukken
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing:
    – verkiezing beoogd voorzitter Roderik van Veelen
    – de termijn van René van Duren en Raymond Klaassen loopt af. Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar
    – Susanne Wichhart en Sjaak Oosterveer waren in het afgelopen jaar aspirant bestuurslid. Zij stellen zich verkiesbaar als bestuurslid
9. Voordracht voor het erelidmaatschap van Paul Koster
10. Rondvraag
11. Vaststellen datum volgende vergadering
12. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)
 
Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org en wij sturen u de stukken toe.
 
Bestuur Supportersvereniging Vitesse
 
Supportersvereniging Vitesse
3 september 2013 In de media

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV

Op vrijdag 13 september 2013 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.
Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV) vrijdag 13 september 2013, 19.30 uur  Supportershome Monnikenhuize

Agenda:

 1. Opening van de vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 januari 2013
 4. Toelichting op het jaarverslag (het jaarverslag kan op verzoek twee weken voor de vergadering, digitaal via supportersvereniging@vitesse.org, toegestuurd worden en ligt tijdens de vergadering bij de ingang van het supportershome)
 5. Verslag van de commissies
 6. Toelichting op de financiële stukken. Toelichting tijdens de vergadering. Voor de geïnteresseerde leden ligt een uittreksel van de financiële stukken ter inzage vanaf één uur voor aanvang van de vergadering. Op verzoek kunnen leden de financiële stukken ook twee weken van te voren bij het bestuur opvragen.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 8. Bestuursverkiezing.  Statutair aftredend zijn de volgende bestuursleden: Dick Cochius (algemeen bestuurslid); hij stelt zich herkiesbaar; Gerard Dimmendaal (algemeen bestuurslid); hij stelt zich herkiesbaar; Martin Kamperman treed af al bestuurslid.
 9. Mandaat nieuw supportershome
 10. Rondvraag
 11. Vaststellen datum volgende vergadering
 12. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)

Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse digitaal verkrijgbaar
(Uitsluiten voor leden van de SV)
 

Het algemene en het financiële jaarverslag van de supportersvereniging zijn vanaf nu tot aan de Algemene Ledenvergadering digitaal op te vragen voor leden van de supportersvereniging. Uiteraard liggen er ook uitgeprinte versies in het supportershome voor aanvang van de vergadering op 13 september 2013.
 
Stuur een e-mail met uw naam, lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org en wij sturen u de stukken zo spoedig mogelijk toe.
 
Supportersvereniging Vitesse

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: