22 juni 2018 In de media

Uitstel dreigt voor invoering VAR

Het voornemen van het betaald voetbal om de Video Assistant Referee (VAR) in te voeren met ingang van het komende seizoen, loopt gevaar. Er dreigt namelijk een tekort aan videoscheidsrechters. Het mogelijke uitstel is een direct gevolg van het vastlopen van onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden voor bedoelde arbiters.
Na het besluit in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal in maart om videoarbitrage in te voeren, is er de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de BSBV (belangenvereniging scheidsrechters). Er is de scheidsrechters een pakket van arbeidsvoorwaarden aangeboden. Dit pakket is na herhaaldelijk overleg en verregaande tegemoetkoming aan hen, afgewezen door de BSBV.

Andere scenario's
De KNVB, als werkgever de onderhandelaar namens de clubs in het betaald voetbal, beraadt zich over andere scenario’s. Het doel blijft om bij de start van de competitie in de eredivisie te kunnen werken met deskundige, goed opgeleide videoscheidsrechters en een professionele invulling te geven aan de totale wedstrijdleiding.

Het belangrijkste breekpunt in de onderhandelingen bleek de eis van de BSBV om invloed te hebben op het aanstellingsbeleid. De belangenvereniging claimde voor alle betrokken videoscheidsrechters een minimumaantal aanstellingen, inclusief de daaraan gekoppelde voorwaarden. Werkgever KNVB kon daarmee niet akkoord gaan, en staat erop op basis van kwaliteit te kunnen benoemen per wedstrijdronde en heeft daarom de onderhandelingen stopgezet.

Invoering
Het is de bedoeling de VAR komend seizoen in te voeren bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de competitie in de eredivisie, de play-offs en in een deel van het toernooi om de TOTO KNVB Beker, inclusief de finale. De KNVB zal nu vacatures uitschrijven en vervolgens videoscheidsrechters aannemen en, indien nodig, opleiden.

KNVB / foto’s SV

Hoofdsponsor: