24 februari 2023 In de media

Update omtrent stadion: in afwachting van tegenvoorstel

Op weg naar een oplossing voor de stadionkwestie heeft Vitesse eerder deze week en in vervolg op eerder gevoerde gesprekken een concreet en constructief voorstel neergelegd bij de stadioneigenaar en de hoofdhuurder (de exploitatiemaatschappij). Met de hoofdhuurder was Vitesse het al eerder op hoofdlijnen eens over de onderlinge voorwaarden met betrekking tot een voortgezet gebruik van het stadion. Van de stadioneigenaar is er vooralsnog geen inhoudelijke reactie op het Vitesse-voorstel gekomen.

Vitesse heeft de afgelopen dagen intensief contact gehad met de stadioneigenaar en de exploitatiemaatschappij. De club heeft deze partijen afgelopen dinsdag een concreet voorstel gedaan, gericht op een oplossing voor de lange termijn. Daarin zijn – puntsgewijs en gedetailleerd – de beoogde uitgangspunten voor de komende jaren geschetst. Vitesse heeft de stadioneigenaar daarbij gevraagd of het op woensdag een inhoudelijke reactie en bij afkeuring ook een concreet tegenvoorstel zou kunnen ontvangen. Ondanks de vele verzoeken daartoe is dit vooralsnog uitgebleven.

Daarentegen is Vitesse door de stadioneigenaar uitgenodigd voor een gesprek, zij het onder bepaalde voorwaarden, waaronder volledige vertrouwelijkheid. Vitesse heeft daarop laten weten akkoord te zijn om op basis van vertrouwelijkheid verder te praten, maar het reeds gedane voorstel niet onder die vertrouwelijkheid te willen scharen. De club vindt het immers van groot belang om haar achterban in deze fase te kunnen informeren omtrent de inspanningen van de club en de voortgang van een voor de club essentieel proces.

Vitesse blijft onverminderd bereid verder te praten met de stadioneigenaar en de exploitatiemaatschappij, maar heeft daartoe wel een inhoudelijke reactie of tegenvoorstel van de stadioneigenaar nodig. De club hoopt dit in de komende dagen alsnog te ontvangen en bereidt zich voor op vervolgoverleg.

In afwachting van een tegenvoorstel loopt nog steeds het kort geding tegen de stadioneigenaar en de exploitatiemaatschappij, met als inzet om gedurende de looptijd van de bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht (in ieder geval tijdens het seizoen 2023|2024) in stadion GelreDome te kunnen blijven spelen. Dit kort geding is aangespannen vanwege de lange doorlooptijd van de bodemprocedure en het feit dat Vitesse voor 1 maart het stadion waarin het volgend seizoen haar thuiswedstrijden gaat spelen bij de KNVB dient aan te geven.

Tijdens de zitting op vrijdag 10 februari gingen de partijen met elkaar in gesprek over een oplossing. Omdat er geen definitief akkoord werd bereikt voor de door de rechtbank gestelde termijn van woensdag 15 februari, restte geen andere keuze dan de rechtbank te verzoeken vonnis te wijzen in het kort geding. De gesprekken zijn ondertussen voortgezet, maar tot meer dan het concrete voorstel van Vitesse heeft dat helaas nog niet geleid. Desondanks blijft de club er onverminderd voor openstaan om tot overeenstemming te komen, alvorens het vonnis uitgesproken wordt. Naar verwachting zal de rechter dat doen op dinsdag 28 februari.

Bron: Vitesse / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: