15 maart 2014 In de media

Update Vitesse XXL-spandoek

Na veel tegenslagen en onzekerheden heeft Gerry Delaney eindelijk goed nieuws ontvangen omtrent de productie van zijn XXL-spandoek.
De fabricage van het project is in gang gezet en het reusachtige doek lijkt voorafgaande aan de thuiswedstrijd tegen Ajax voor de Theo Bos-tribune te komen hangen. Delaney geeft zelf tekst en uitleg.

In oktober van het vorige jaar ontstond bij Gerry Delaney het idee om een enorm spandoek te ontwikkelen dat voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen NEC onthuld had moeten worden. Nadat de Rotterdammer een Facebook-pagina aanmaakte voor zijn project en ook de landelijke media aandacht schonken aan het XXL-spandoek, raakte alles in een stroomversnelling. ‘Binnen een week had ik op Facebook ruim duizend likes en ook het aantal donaties steeg snel’, opent de Vitesse-supporter.

‘Na ongeveer twee weken bezig te zijn was er al een bedrag van vierduizend euro binnengekomen. Een week later stortte de verkoop van vakjes voor het spandoek echter helemaal in. In eerste instantie was het de bedoeling om de productie van het XXL-spandoek uit te besteden, maar daarvoor had ik tienduizend euro nodig. Vervolgens heb ik besloten om het doek voor de helft van het geld zelf te gaan produceren. Ook de kritiek die de aanhang van FC Groningen uitte (een spandoek moet voortkomen uit verf en arbeid) speelde hier een rol bij.’

Het besluit van Delaney om de productie in eigen beheer te nemen, was het begin van een periode waarin hij op veel problemen stuitte. ‘Zo was allereerst het ontwerp veel te laat af. De planning was dat de ontwerper deze op 4 december klaar zou hebben, maar halverwege januari lag er pas een daadwerkelijk ontwerp op tafel.

Vanaf dat moment ontstonden er bij velen, overigens terecht, enkele vraagtekens. Waarom is er nog geen ontwerp gepresenteerd? En wat is er met al het geld gebeurd? Ondertussen was ik al bezig met het aanschaffen van een printer om de uiteindelijke opzet uit te kunnen draaien. Een nieuwe printer kostte rond de vijftienduizend euro en daarom besloot ik een tweedehands te kopen. Ook het canvas voor het spandoek moest nu besteld worden. Dat deed ik in China, omdat de stof daar drie keer goedkoper was dan in Nederland. De bestelling van het materiaal kwam vervolgens echter vier weken te laat aan en tot overmaat van ramp begaf ook de printer het op een gegeven moment. Het werd alsmaar van kwaad tot erger.’

Een lange tijd werd het geduld van alle donateurs en Delaney op de proef gesteld, maar inmiddels is laatstgenoemde positief nieuws ter ore gekomen. Het Arnhemse bedrijf Promosign heeft aangeboden om het XXL-spandoek te gaan drukken voor de helft van het standaard tarief. Delaney: ‘Door de vele onkosten moet er alleen nog wel een bedrag van ongeveer vierenhalf duizend euro ingezameld worden.

Op dit moment ben ik daarom begonnen met de verkoop van canvasdoeken in verschillende afmetingen. Deze doeken geven het ontwerp van het gigantische spandoek op schaalformaat weer en zijn al vanaf 175,- euro via mijn website te bestellen. Wanneer ik er nog ongeveer tien verkoop, ben ik uit de brand. Verschillende leden van de businessclub van Vitesse hebben al interesse getoond. Bovendien bestaat nog altijd de mogelijkheid om een stukje van het spandoek te kopen door vijf euro te doneren. Ook dit kan eenvoudig via de website.’
 

Ondanks het feit dat de financiering voor het XXL-spandoek nog niet helemaal rond is, kan Delaney met vreugd ‘voor honderd procent garanderen’ dat het doek op zondag 6 april voor het thuisduel met Ajax te zien zal zijn. Ook de eerdere donaties zijn zeker niet voor niets geweest. De aangeschafte printer en het overgebleven materiaal zullen in de toekomst gebruikt worden voor andere sfeeracties. ‘Zo heb ik onder andere het idee om banners te gaan maken van Vitesse-helden uit het verleden’, zegt de bedenker van het XXL-spandoek enthousiast. ‘Hierbij moet je denken aan namen als Theo Bos, Nikos Machlas en Frans de Munck.’

De Supportersvereniging Vitesse (SV) zal na de productie van het veelbesproken project nauw betrokken zijn bij de praktische uitvoering. Hieronder vallen onder andere het ophangen, bevestigen,  transporteren en opslaan van het doek dat uiteindelijk ‘het grootste spandoek dat ooit voor een Nederlandse tribune heeft gehangen’ zal gaan worden. In een eerder stadium investeerde de SV reeds het gehele sfeerbudget voor de thuiswedstrijd tegen NEC, ongeveer achttienhonderd euro, om het XXL-spandoek tot een groot succes te maken.

Neem voor meer informatie over het XXL-spandoek een kijkje op de website en de Facebook-pagina van Gerry Delaney:

Website: http://www.dlny.nl/vitesse-spandoek
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/pages/Vitesse-spandoek-XXL/167680296764078
 


Naschift SV:
 
In de wandelgangen is er kritiek op de SV geuit over het uitblijven van publieke steun vanuit de SV voor dit XXL-doek.

De SV wil benadrukken dat zij vanaf de start positief in dit initiatief heeft gestaan. Op het moment dat wij zijn benaderd waren er geen garanties over ontwerp, noodzakelijke vergunningen, financiele garanties over donaties en haalbaarheid en bleek er nog geen toestemming over de uitvoering binnen GelreDome van Vitesse te zijn. Dit waren voor ons voorwaarden om de haalbaarheid te garanderen en dan dit initiatief (publiekelijk) te steunen.

Wij nemen het standpunt in dat wij als SV verantwoordelijk zijn voor onze publicaties en dat fondsen- en geldenwerving onder supporters en de besteding daarvan gegarandeerd moeten zijn vóór wij een werving op onze site plaatsen. Dit hebben wij de maker herhaald laten weten.

Nu deze zaken zijn afgedekt, zullen wij dit bijzondere initiatief volledig ondersteunen en wensen Gerry veel succes!

SV Vitesse
 


 
 
Supportersvereniging Vitesse / Foto’s DLNY

Hoofdsponsor: