19 mei 2020 In de media

Van de voorzitter

Even was het “wij” gevoel er weer vorige week! Nog voor de club naar buiten kwam met de opties voor een mogelijke tegemoetkoming voor de 4 gemiste thuiswedstrijden van afgelopen seizoen, ging er een bericht viraal, waarbij verschillende supporters(groepen) elkaar opriepen om de club te steunen in deze tijd en geen tegemoetkoming te kiezen.
Dit heeft gewerkt, zei ook Pascal van Wijk afgelopen maandag tijdens ons 6 wekelijks overleg en het maakte me persoonlijk trots op ons als supporters!
Uiteraard zullen er ook velen zijn die door deze crisis, helaas hun baan kwijt zijn, of hun baan of eigen zaak dreigen te verliezen. Dus ook alle respect voor supporters die alles moeten doen, om rond te kunnen komen en het aanbod van de club wel aanpakken.

In het goede gesprek met Pascal van Wijk, kregen we te horen dat er op relatief korte termijn gestart wordt met de communicatie over de seizoenkaarten voor seizoen 2020|2021. Ook hier zullen een paar opties worden aangeboden en bij deze roep ik alle supporters op de club massaal te steunen, dit is het moment om te laten zien dat we één zijn en belangeloos ons geel-swerte hert tonen!

Ik probeer als optimist ook te zoeken naar de kansen en mogelijkheden in deze crisis. Op alle fronten kan deze crisis een reset zijn. Zo geloof ik ook dat we als supporters het gevoel van clubliefde en het belang van Vitesse in ons leven opnieuw gaan bekijken en meer gaan waarderen, ze zeggen niet voor niets in het Engels “you don’t know what you’ve got until it’s gone”! Oftewel, je gaat pas waarderen wat je had, als het weg is, nou zo ervaar ik de afwezigheid van voetbal en Vitesse ook en met mij vele anderen als ik dat zo om mij heen hoor.

Ik hoop dat die twee ervaringen van “wij” gevoel als we de club steunen en het missen van het voetbal, leiden tot meer eenheid onder supporters wat straks zorgt voor meer sfeer en mooie uitwedstrijden met volle uitvakken zodra dat weer mag! Het Southampton, Rome, Bekerfinale gevoel, dat onoverwinnelijke gevoel dat we als supporters kunnen hebben. Dat heeft echter ook beleid nodig dat dit ondersteunt. Onder andere daarmee zijn wij als SV ook druk momenteel. Wat kan je van ons verwachten in de toekomst:

Nieuw elan binnen de SV:
Ook wij moeten mee met de tijd en vernieuwen. Hiervoor moeten we terug naar de basis, wie zijn we, wat willen we zijn, wat verwacht men van ons en wat is het huidige imago van de SV. Wij willen meer daadkracht en voetbal uitstralen, met daarbij een vergroting van de supportersaantallen en groepen die de SV aanhangen en steunen. Hier gaan we de komende tijd hard aan werken door meer open te communiceren, te laten zien wie de mensen achter de SV zijn (vrijwilligers en bestuur), supporters te betrekken in besluitvorming door vaker de meningen te peilen, een andere uitstraling creëren door vernieuwde website en logo. Hier werken we momenteel hard aan!

Uitwedstrijden beleid:
Zoals ik net al aangaf, is ondersteunend beleid noodzakelijk om bijvoorbeeld volle en sfeervolle uitvakken te krijgen. Daarbij kijken we naar de prijsstelling (zoals jullie weten hebben we vorig seizoen al geëxperimenteerd met kortingen op de busreizen), de sfeer en service in de bussen, sponsoren aantrekken voor meer actiewedstrijden. We hebben grondig gekeken naar hoe bijvoorbeeld Willem II dat doet en dat kunnen wij ook, maar alleen als club, SV, sponsoren en supporters samenwerken.
 
Supportershome
We hebben een uniek supportershome qua locatie, grootte en gebouw, maar nu moeten we fase 2 in, het home moet ook als een home voelen, er moet meer ziel in! Dus we zijn bezig met de volgende stap, het interieur moet op de schop, de locatie van de snackhoek kan beter, verlichting en geluid moet beter. Dit alles zodat er meer sfeer komt.

Overige aandachtspunten:

  • Activiteiten: huidige evenementen tegen het licht houden en eventueel vervangen door nieuwe verfrissende ideeën.
  • Structuur van het bestuur: Werkt de huidige structuur en hoe gaan we de posities anders indelen, zodat het als geheel beter werkt.
  • Sfeer: hoe gaan we sfeeracties in samenwerking met verschillende groepen beter coördineren om tot mooiere en grotere sfeeracties te komen, in plaats van vele kleine.
  • Merchandise: assortiment aanpassen zodra we een nieuw logo hebben.
  • Samenwerking met de club intensiveren en zorgen voor meer communicatie naar de supporters, door bijvoorbeeld met enige regelmaat  de trainer, de technisch directeur en spelers uit te nodigen in het home voor een vragenuurtje.
  • Vrijwilligers houden en werven door betere omstandigheden en meer waardering.Financiën

Uiteraard zijn de financiën de rode draad van alle voorgenoemde punten. Kosten onder controle houden en inkomsten vergroten, want zonder inkomstenvergroting kunnen wij onze plannen niet realiseren. Dit wordt een enorme uitdaging want door de Corona-crisis, missen wij vier maanden omzet, terwijl het grootste deel van onze kosten doorloopt waardoor we dit jaar eerder gaan verliezen dan overhouden voor investeringen. Daarbij hebben wij reeds geïnvesteerd in onze nieuwe website en willen we nog veel meer doen, dus steun van supporters en sponsoren is daarbij nodig.

Dus ben je lid, blijf ons steunen, ben je geen lid, help ons deze plannen te realiseren. Voor slechts 15 euro per jaar ben je lid, daarvoor krijg je alleen al zes maal ons magazine, de Zwart op Geel, thuis en nog vele andere voordelen. Klik HIER om lid te worden

Ik doe namens het bestuur dus een beroep op jullie allemaal, waar mogelijk steun je club en steun ons als SV, dan is het alleen nog een kwestie van tijd voor we weer met z’n allen als eenheid onze jongens gaan steunen!

Met Geel-Swerte groet,

Roderik van Veelen
Voorzitter SV Vitesse

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: