5 november 2012 In de media

Van de bestuurstafel

Voor elk nummer bespreekt een Zwart op Geel-redacteur met een SV-bestuurslid het laatste nieuws van de supportersvereniging.
De SV heeft zich ingespannen om de Airborne-wedstrijd te verplaatsen naar zaterdagavond zodat de veteranen aanwezig konden zijn. Blij dat het gelukt is?
SV-voorzitter Stef ten Thij: ‘Direct nadat we helaas uitgeschakeld werden voor Europees voetbal hebben we onze kans gepakt en een verzoek ingediend om de wedstrijd te verplaatsen. We zijn erg blij dat dit het gelukt is. Vitesse, de KNVB, Heracles en Eredivisie Live hebben allemaal direct meegewerkt. Daaruit blijkt dat het belang van deze wedstrijd inmiddels breed bekend is. Ook dit jaar hebben weer zo’n veertig vrijwilligers alles gedaan wat zij konden om de veteranen een warm welkom te heten en het hen zo veel mogelijk naar de zin te maken. Deze mensen verdienen grote waardering voor hun inspanningen. Uiteraard zullen we ook volgend jaar weer proberen een wedstrijd te hebben in het Airborne-weekend.’

Een SV-delegatie heeft onlangs kennisgemaakt met interim-algemeen directeur Erwin Kasakowski. Hoe verliep dat?
‘De eerste kennismaking is prettig verlopen. Deze stond in het teken van kennismaking en inventarisatie van de overlegstructuur zoals we die al jaren kennen. Erwin heeft aangegeven dat hij het regulier overleg dat wij eens in de maand hadden met Paul van der Kraan graag zo wil houden qua frequentie en inhoud. Ook is er gesproken over het nieuwe supportershome en we gaan gezamenlijk aan de slag dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Omdat wij signalen ontvingen van de supporters dat men graag op de hoogte was van de inhoud van dit gesprek hebben we een verslag geplaatst op onze website.’

Spreekt de SV ook Merab Jordania nog weleens?
‘Daar kan ik kort over zijn. We hebben Merab al een tijd niet meer officieel gesproken. In de wandelgangen zien we hem weleens en dan is de sfeer tijdens het gesprek altijd goed. Duidelijk is dat Merab, net als in het verleden, dagelijkse zaken overlaat aan de directie, die ons weer op de hoogte houdt.’

Is de SV nog van plan om afscheid te nemen van John van den Brom, net zoals na het vertrek van Theo Bos in 2010?
‘Er zijn op dit moment geen concrete plannen om afscheid te nemen van John. De situatie rondom Theo was natuurlijk ook wel anders. Het contract met Mister Vitesse werd plotseling tussentijds ontbonden en wij hebben Theo actief benaderd om afscheid te nemen van de supporters in het supportershome. John is plotseling en op een merkwaardige manier weggegaan uit Arnhem. Soms moet je dingen dan even laten zoals ze zijn.’

Stijgt het ledenaantal van de SV net zo hard als de toeschouwersaantallen in GelreDome?
‘Wij hebben al jaren een ledental dat rond de 3.000 schommelt. Van de betere resultaten van de club profiteren wij pas later als deze goed blijven. Dat is historisch zo gebleken. Voor ons is de belangenbehartiging van de supporters belangrijker dan groei van het ledental. Dat is en blijft onze drijfveer.’

Op 1 januari 2013 verloopt de gedoogvergunning voor het supporters-home. Staat de SV daarna op straat?
‘Absoluut niet! De aanvraag voor verlenging van de gedoogvergunning ligt al bij de gemeente. Zowel de gemeente als Vitesse hebben de verplichting samen met ons een naadloze oplossing te vinden voor het supportershome, deze afspraak is jaren geleden al vastgelegd en staat nog steeds. Ondertussen blijven wij hard werken aan de realisatie van een nieuw supportershome.’

Zwart op Geel nr. 2 oktober 2012 / Foto’s SV

Hoofdsponsor: