13 februari 2010 In de media

Van Hintum kreeg zes doelstellingen

De clubleiding van Vitesse gaf Marc van Hintum (42) zes doelstellingen mee bij zijn komst in februari 2008. Hoe heeft de technisch di­recteur het gedaan?

Marc van Hintum be­gon op 1 februari 2008 aan zijn karwei als technisch direc­teur bij Vitesse. Hij tekende voor een kleine 2,5 jaar, op 1 juli loopt zijn verbintenis af. Onlangs moest Van Hintum bij bestuur en Raad van Commissarissen tekst en uit­leg geven over zijn beleid van de af­gelopen twee jaar. Sindsdien wacht hij op duidelijkheid over het al dan niet verlengen van zijn aflopende verbintenis.

Bij zijn komst kreeg de gewezen aanvoerder van Vitesse zes doelstel­lingen mee van algemeen direc­teur Paul van der Kraan en de Raad van Commissarissen. De prangende vraag: zijn deze doel­stellingen gehaald?

Doelstelling 1: Meer eigen jeugd in het eerste elftal laten door­stromen.
Bij de entree van Van Hintum wa­ren 14 van de 33 selectiespelers af­komstig uit de jeugdopleiding van Vitesse: Piet Velthuizen, Jaimy Bruinier, Robin Faber, Michael Jan­sen, Theo Janssen, Onur Kaya, Ri­hairo Meulens, Colin van Mourik, Remco van der Schaaf, Fred Benson, Alexander Büttner, An­duele Pryor en Ricky vanWolfs­winkel.
Op dit moment zijn dat er 11 van de 24: Büttner, Kevin van Dier­men, Gino Felixdaal, Giovanni Gra­venbeek, Nicky Hofs, Kaya, Wiljan Pluim, Davy Pröpper, Eloy Room, Sebastiaan van der Sman en Velt­huizen.
Qua aantallen een daling, maar re­latief gezien een lichte stijging: 11 van 24 nu om 14 van 33 toen.
De verhuurden Pryor ( aflopend contract), Jop van der Linden en Genaro Snijders zijn niet meegere­kend. Tellen we hen wel mee, en ook de verhuurden Julian Jenner en Frank van der Struijk, dan komt de teller op 14 van de 29 en is er nog steeds een lichte stijging.

Doelstelling 2: Een gezondere fi­nanciële positie bewerkstelli­gen.
Tussen de zomer van 2007 en nu heeft Vitesse geld betaald voor de aankopen Frank van der Struijk, Rogier Molhoek, Julian Jenner, Jeroen Drost en Nicky Hofs.
Daar staan de verkopen van Nicky Kuiper, VanWolfswinkel, Theo Janssen, Harrie Gommans en de verhuur van Mads Junker (2 ton, aflopend contract) tegenover.
Vitesse wil bedragen niet bevesti­gen. Naar verluidt heeft de club voor ongeveer 2,2 miljoen inge­kocht en voor 4,9 miljoen ver­kocht. De recente verhuur van Jen­ner, Van der Struijk, Snijders, Van der Linden en Pryor leverde naar schatting nog eens 2 ton op.
Onder Van Hintum is het transfer­saldo positief, waarbij de gedwon­gen verkoop van Ricky vanWolfs­winkel naar FC Utrecht (2,8 mil­joen en 20 procent bij doorver­koop) cruciaal is. De clubleiding van Vitesse laat weten dat er al­leen bij de komst van Hofs een deel buiten de begroting om is gefi­nancierd. Dat bedrag valt buiten het bovenstaande en is relevant voor een eventuele schuldopbouw bij derden.

Doelstelling 3: Meer ‘ rust’ in de club brengen.
Een lastig meetbare doelstelling. Trainer Aad de Mos geloofde in het conflictmodel, onder zijn op­volger HansWesterhof was sprake van totale anarchie en de huidige hoofdtrainer Theo Bos is een in­vloedrijk rustpunt binnen de club.

Doelstelling 4: Een meer positie­ve uitstraling creëren, identiteit veranderen, meer ‘ Vitesse- ge­zichten’ binnen de organisatie halen.
Duidelijk is dat er minder schanda­len plaatshebben dan in voorgaan­de jaren. En met Arco Jochemsen, Roberto Straal, Hans van Arum, Theo Bos, Raimond van der Gouw en Edward Sturing ( nu ver­huurd aan Volendam) heeft Van Hintum trainers met een Vites­se- verleden binnengehaald.

Doelstelling 5: In het linkerrijtje eindigen op de ranglijst.
Dat is (nog) niet gelukt. Na twee twaalfde plekken onder De Mos eindigde Vitesse in het voorbije sei­zoen onderWesterhof/ Bos op de tiende plaats. Momenteel staat de ploeg elfde.

Doelstelling 6: Minder buiten­landse spelers in hoofdmacht.
Van Hintum heeft het aantal bui­tenlanders in de selectie terugge­bracht van 12 (Balazs Raboczki, Giovanny Espinoza, Haim Megre­lishvili, Sébastien Sansoni, Gill Swerts, Claudemir, Yu Hai, Kaya, Abubakari Yakubu, Anders Due, Junker en Juan Lorca) naar 5 (Clau­demir, Sinan Kaloglu, Kaya, Lasse Nilsson en Dalibor Stevanovic).

De Gelderlander

Hoofdsponsor: