23 maart 2018 In de media

Verandering in contributie innen per 1 april 2018

De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en onze vrijwilligers veel tijd kost. Omdat op te lossen gaan we vanaf 1 april samenwerken met ClubCollect.
Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de SV als haar leden zijn er veel voordelen.
 
Wat gaat er veranderen?
ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze SV om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat.
 
Betaal jij al via incasso dan zal er niets veranderen. Loopt je lidmaatschap van de SV af dan volgt automatisch die maand een incasso voor het volgende jaar.
 
Betaal je via een overschrijving dan zul je nu een betaalverzoek ontvangen via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw
persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken tussen een betaling via iDEAL of via een eenmalige automatische incasso.
Je contributie wordt dan automatisch afgeschreven en verwerkt.
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
 
Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen via supportersvereniging@vitesse.org.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur.
 
Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: