29 januari 2014 In de media

Verlies Vitesse is 24,5 miljoen

Vitesse mag dan in han­den zijn van een Russische miljar­dair, de financiële huishouding van de Arnhemse club blijft alar­merend. Dat blijkt uit de jaarcij­fers over het seizoen 2012/2013, die Vitesse maandag publiceerde.
Alleen dankzij de gedane trans­fers van de sterspelers Marco van Ginkel en Wilfried Bony lijkt de club op korte termijn geen proble­men te krijgen met het Financial Fair Play (FFP).

Vitesse heeft vorig seizoen een verlies geleden van 24,5 miljoen euro. In het voorgaande boekjaar bedroeg het verlies 22,7 miljoen euro. De eredivisionist schreef nog rodere cijfers door een toena­me van de uitgaven, die stegen van 29,5 naar 34,3 miljoen. De om­zet was nu 11,7 miljoen, dat is twee ton meer dan een jaar daar­voor. De stijging van de kosten wordt vooral veroorzaakt door extra personeelskosten (1,9 mil­joen) en overige bedrijfskosten (plus 2,4 miljoen).

De uitgaven gingen in totaal dus met bijna 5 miljoen omhoog. Dat is een kleine 100.000 per week. De schrikbarende cijfers die Vites­se over de voorbije voetbaljaar­gang openbaar maakte, passen in de theorie dat de vorige clubeige­naar Merab Jordania mede moest wijken vanwege financieel wanbe­leid. De Georgische oud-voorzit­ter werd van het project Vitesse af­gehaald door ‘Londen’, het mach­tige circuit rondom de Russische miljardairs Roman Abramovitsj en Alexander Tsjigirinski.

Ondanks deze cijfers zit Vitesse nog steeds in de veilige categorie 2 in het licentiesysteem van de KNVB. Dat komt doordat clubei­genaar Tsjigirinski de tekorten aanzuivert.

Interessant zijn de cijfers die gel­den voor het Financial Fair Play van de UEFA. De Europese voet­balbond wil dat clubs niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Vanaf het seizoen 2011/2011 geme­ten mogen suikerooms in drie jaar tijd nog 45 miljoen euro bij­storten om de gaten te dekken. Bij de berekening van FFP mogen clubs bepaalde kosten, zoals die voor de jeugdopleiding, aftrek­ken.

Vitesse kwam daarbij in het afge­lopen seizoen uit op een bedrag van 22 miljoen, tegen 20,9 mil­joen in het jaar daarvoor. Dat bete­kent dat Tsjigirinski in het lopen­de seizoen nog slechts voor 2,1 miljoen mag bijspringen, wil Vi­tesse sancties van de UEFA ontlo­pen.

Gezien de dure huishouding en de magere omzet lijkt dat een schier onmogelijke opdracht voor Vitesse, zeker omdat de club nog steeds geen nieuwe shirtsponsor heeft. Peter Gansler werd ruim een jaar geleden aangesteld als de nieuwe commercieel directeur. Hij kreeg als hoofdtaak mee te zoeken naar een nieuwe hoofd­sponsor, maar dat is de Ameri­kaan nog steeds niet gelukt.

Daarnaast lopen de toeschouwers­aantallen ondanks de hernieuwde topklassering van het elftal zelfs terug vergeleken met vorig sei­zoen (nu 17.346 gemiddeld tegen­over 18.285 vorig seizoen).

Echter, Vitesse verkocht afgelo­pen zomer Van Ginkel aan Chel­sea en Bony aan Swansea City. Dat leverde een slordige 20 mil­joen euro op. De transfers hadden plaats na 1 juli en vallen dus on­der het boekjaar van het lopende seizoen. Dankzij deze gelden blijft Vitesse na dit seizoen wel­licht toch binnen de richtlijnen van het FFP.

Deze maand trok Vitesse vier nieuwe spelers aan. Ondanks hun komst bleef Vitesse binnen het be­grote spelersbudget, aangezien het tussentijdse vertrek van een handvol spelers voor financiële ruimte had gezorgd.


Directeur De Wit: ‘Vitesse kan zo niet doorgaan’

„In de komende jaren moeten we de inkomsten en uit­gaven normaliseren”, zegt Vites­ses algemeen directeur Joost de Wit in een toelichting op de jaar­cijfers. „We zullen ons nog meer richten op de scouting en de ei­gen jeugd. We zijn een opleidings­club en spelen nu bovenin de ere­divisie. dat willen we blijven doen.”

„Sinds de buitenlandse overname van de club (augustus 2010, red.) is er voor meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in Vitesse. Dan heb je iets voor ogen. Daaruit blijkt dat het een lange termijn­project is”, aldus De Wit. „In de voetbalwereld moet er, net zoals in de zakenwereld, eerst geïnves­teerd worden voordat er succes geboekt kan worden. Maar de club kan daarmee niet zo door­gaan. Dat betekent dat we stap voor stap werken aan het beheer­sen van de kosten en vergroten van de inkomsten. De clubleiding heeft er alle vertrouwen in dat wij hierin slagen.”

De Wit geeft aan dat het doel is ‘de inkomsten uit ticketing, spon­soring, media en merchandising te optimaliseren’. „De stijging van de personeelskosten zit voorna­melijk in spelerskosten. Het heeft geleid tot een waardevol team op het veld.”

„Onze band met Chelsea is bijzon­der, zeker binnen het Nederlands voetbal, en dat koesteren wij. Met deze structuur, die prima past bij de moderne ontwikkelingen in het internationale voetbal, staat de club er voor de toekomst goed voor.”

Gelderlander / Foto’s SV

Hoofdsponsor: