24 juni 2010 In de media

Vitesse- speler naar Rijnstate met knieletsel

Voor het behandelen van een enkel- of knieblessure meldt een Vitessespeler zich voortaan in Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Dat is het gevolg van een intensieve samenwerking die voetbalclub Vitesse en de Alysis Zorggroep met elkaar zijn aange­gaan.
In Rijnstate ondertekenden Paul van der Kraan, directeur van Vitesse en Gert de Bey, bestuurs­voorzitter van de Alysis Zorggroep gisteren de overeenkomst. Die heeft vooral betrekking op het spe­cialisme orthopedie. „Misschien dat we later ook voor andere medi­sche zorg bij Rijnstate aanklop­pen”, zegt woordvoerder Paul Mei­ma van Vitesse.

Voor enkel- of knieoperaties gaan de spelers van het eerste elftal, Jong Vitesse en de voetbalacade­mie voortaan naar Rijnstate. „Tot op heden gingen zij om geope­reerd te worden naar het Spittaal in Zutphen. Dat had te maken met het feit dat de vorige clubarts daar werkte”, zegt Meima. Voor röntgenfoto’s en mri-scans brach­ten zij een bezoek aan Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ook daarvoor gaan de voetballers nu naar Rijn­state. „ Alles onder één dak, dat is ideaal. Bovendien staat de sportge­neeskunde in dit ziekenhuis op een hoog peil, maar we waren ook tevreden in de andere ziekenhui­zen”, legt Meima uit.

Een andere reden voor Vitesse is ook de afstand tussen sportcen­trum Papendal, waar het trainings­complex is, en Ziekenhuis Rijnsta­te. „Lekker dichtbij”, zegt Meima. De samenwerking tussen Vitesse en de Alysis Zorggroep gaat verder dan alleen op medisch gebied. Zo heeft Vitesse kortgeleden een ha­ringparty gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het creëren van een skybox op de kin­derafdeling. De kinderen die hier zijn opgenomen kunnen dan op een groot televisiescherm kijken naar de thuis- en uitwedstrijden van Vitesse. Want de voetbalclub zorgt ook voor een abonnement op Eredivisie Live. Verder verras­sen de eerste elftalspelers rond sin­terklaas de kinderen op de kinder­afdeling met een bezoek.

De Gelderlander

Hoofdsponsor: