26 maart 2014 In de media

Vitesse-bestuurslid Jan Snellenburg: commotie overtrokken

Vitesse-bestuurslid Jan Snellenburg zucht. Hij snapt dat het vertrek na zestien jaar van persmanager Ester Bal emoties op­roept bij de achterban van de Arn­hemse voetbalclub, maar zaken moeten niet groter worden ge­maakt dan ze zijn.
„Ik hoor en lees dat Vitesse niet meer van Arnhem zou zijn. Wat een onzin. Sponsors die afhaken? Mensen die hun seizoenkaart wil­len inleveren? Overtrokken en on­nodig. Ik weet zeker dat Ester dat niet zou willen. En ik geloof er ook niet in. Je bent toch fan van Vitesse en niet van Ester Bal?”

Snellenburg, al dertig jaar betrok­ken bij Vitesse, gebruikt de term ‘all in the game’. Een organisatie, zo stelt hij, is een voortdurend veranderend iets. „En dan kan het zo zijn dat het op een goede dag onvermijdelijk is dat de wegen zich scheiden. Ik heb dat vaak ge­noeg meegemaakt. Wat niet weg­neemt dat ik heb geprobeerd te bemiddelen. Ester is een echte Vitesse-vrouw, voor velen het ge­zicht van de club. Haar vertrek be­treur ik en ik zal haar missen.

Maar ik sta wel achter de beslissin­gen die zijn genomen. Zij kon zich niet goed verenigen met hoe de zaken gingen. De basis voor een verdere vruchtbare samenwer­king ontbrak. Dan is het ook voor haar het beste om afscheid te ne­men. Let wel: ze is niet ontslagen.

Er is met haar een fantastische re­geling getroffen.” Het gedwongen vertrek van ‘Miss Vitesse’ leidt onder de geel-zwar­te aanhang tot veel ophef. Fans kondigen voor de komende thuis­wedstrijd tegen Heerenveen pro­testacties aan. De Facebookpagina EsterBalmoetblijven was gister­middag al door ruim 2.900 men­sen leuk gevonden. Of de acties gesteund worden door de offi­ciële supportersvereniging kan voorzitter Stef ten Thij niet zeg­gen. „Wij kondigen acties nooit aan.” Ten Thij noemt het vertrek van Ester Bal triest. „Ester is een kanjer. Terecht Zilveren Vitessen­aar.”

Ten Thij weerspreekt de ge­voelens dat Vitesse zichzelf ver­vreemdt van stad en achterban. „Onze lijnen met de directie zijn kort. Met mensen als Nicky Hofs, Theo Janssen en Martin Esveld zijn binnen de club nog echte Vitessenaren actief. Vitesse blijft Vitesse.” Ten Thij constateert wel een nieuwe zakelijkheid. „De tijd dat we als fans een kaartje legden met de spelers ligt al lang achter ons.”

Commercieel directeur Gansler en technisch directeur Allach dreigen als passanten ‘het Ernem­se fundament onder Vitesse weg te schoppen’, vreest Joop Kerk­hoff van SC De Aftrap, een club kritische en bloedfanatieke Vites­se- fans. Hij wijst naar clubs als Manchester City, die door het gro­te geld zijn overgenomen. „Mis­schien loopt Vitesse in Neder­land voorop. Het schrikbeeld is Anzhi. Dat mag Vitesse niet ge­beuren. Wij blijven altijd knok­ken voor Vitas. Met een geel­zwart hart word je geboren.”

Gelderlander / Foto’s SV

Hoofdsponsor: