24 april 2017 In de media

Vitesse biedt supporters excuses aan

De grote aanwezigheid van Feyenoord-supporters afgelopen zondag op de Just Göbel-tribune (West) was ongewenst en onacceptabel.
De veiligheid van supporters staat ten alle tijden voorop en wij erkennen dat deze disbalans – ondanks dat het zondag niet tot grote ongeregeldheden heeft geleid – op gespannen voet staat met dit uitgangspunt.

De vele boze reacties van onze supporters bevestigen onze conclusie dat wij een verkeerde inschatting hebben gemaakt met de kaartverkoop aan zakelijke relaties. Daarvoor bieden wij onze excuses aan.

De ruimte die we op West hebben gegeven om 10 kaarten extra te kopen heeft er onbedoeld toe geleid dat de landelijke en massale druk van de Feyenoord-aanhang voor een extra toeloop buiten het uitvak heeft gezorgd. Een aantal van onze Vitesse-fans heeft zelfs aangegeven zich daardoor afgelopen zondag niet thuis te voelen in ons stadion. Een situatie die wij betreuren en zeer serieus nemen. We zullen er dan ook op toezien dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren en daarvoor de nodige maatregelen nemen.

Vitesse zal strengere eisen gaan stellen aan de verkoop van kaarten aan personen die niet bij ons geregistreerd staan. Alle zakelijke relaties van Vitesse zullen hiervan door middel van een persoonlijke brief nog deze week op de hoogte worden gebracht.

Zakelijke relaties die aantoonbaar misbruik hebben gemaakt van ons vertrouwen zullen hierop worden aangesproken. Dit heeft inmiddels na onderzoek tot het royeren van een eerste relatie geleid.

Ook de beelden van de west-tribune zullen worden bekeken en indien dit aanleiding geeft zullen ook deze personen op hun misdragingen worden aangesproken en worden gestraft. 

Nogmaals wil ik onderstrepen de situatie van afgelopen zondag te betreuren en trek me de kritiek die geuit wordt aan.

De sfeer in ons stadion is belangrijk en veiligheid van supporters gaat boven alles. Daar mag geen misverstand over bestaan. GelreDome is en blijft in de eerste plaats de eigen thuisbasis van alle Vitesse-supporters en dient dit ook ten alle tijden te blijven.

Joost de Wit
algemeen directeur

Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: