29 maart 2023 In de media

Vitesse directie-update: Stand van zaken bij actuele dossiers

Gezien de vele vragen en zorgen is het hoog tijd voor een brede en uitgebreide update vanuit de directie van Vitesse. Hierin geeft Peter Rovers als algemeen directeur ad interim toelichting op de actuele zaken, omdat Pascal van Wijk sinds vorige week met ziekteverlof is. Onder meer het directeurschap, de stadionkwestie, het overnametraject en het hoofdsponsorschap komen aan bod in de Directie-update, die vanaf nu wekelijks zal terugkomen.

Rovers interim-directeur, Van Bussel in RvC
Omdat de intensieve maanden hun tol hebben geëist en Pascal van Wijk op dit moment de rust moet pakken die hij nodig heeft, heeft de algemeen directeur zich vorige week maandag ziekgemeld. De club is hard bezig met een oplossing voor de situatie, maar voorlopig zal Peter Rovers de honneurs op interim-basis waarnemen. Nadat Bert Roetert al bereid was gevonden om als adviseur ondersteuning te bieden aan de lopende zaken en processen, is Peter van Bussel nu de Raad van Commissarissen komen versterken, vanuit het bestuur van de Stichting Betaald Voetbal “Vitesse-Arnhem”. De 58-jarige Zilveren Vitessenaar is, onder meer als bestuurslid van Business Club Vitesse-GelreDome (BCVG), al twintig jaar aan Vitesse verbonden. Naast een man van de club is Van Bussel tevens een verbinder, die financieel kundig is.

Vanuit zijn nieuwe rol neemt Rovers het woord in deze Directie-update. “Uiteraard hopen we allemaal dat het snel beter zal gaan met Pascal”, aldus het 58-jarige directielid. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen door de taken als algemeen directeur tijdelijk over te nemen. We zitten als club in onrustig vaarwater, maar doen er alles aan om de urgente zaken zo snel mogelijk op te lossen en de club weer op de rit te krijgen. Het is prettig dat er met Bert en Peter alvast extra mankracht bij is gekomen”, benadrukt Rovers, sinds oktober 2020 de commercieel directeur van Vitesse. Omdat hij al langer (in)direct betrokken is geweest bij de lopende dossiers, kan hij snel schakelen.

Stadionkwestie
Het heetste hangijzer is op dit moment de stadionkwestie. “Het bereiken van overeenstemming over een nieuwe huurovereenkomst voor stadion GelreDome is onze absolute topprioriteit”, beklemtoont Rovers. “Er worden flinke stappen gezet richting een akkoord. Er is de afgelopen dagen hard doorgewerkt om zaken op papier te krijgen. We hebben er vertrouwen in dat we de komende dagen tot overeenstemming zullen komen.”

Er is maandag weliswaar een turbospoedappèl aangevraagd in hoger beroep op het kort geding dat eerder werd aangespannen om gedurende de bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht (in ieder geval volgend seizoen) in GelreDome te kunnen blijven voetballen, maar dat is puur een voorzorgsmaatregel. “Ingeval we onverhoopt niet tot een akkoord kunnen komen over een nieuwe huurovereenkomst”, verduidelijkt Rovers.

Tijd is ook een belangrijke factor, omdat de KNVB voor dinsdag 11 april graag duidelijkheid wil over de speellocatie voor komend seizoen.

Overnametraject
We gaan verder met het overnametraject, dat ons allemaal ook al lange tijd bezighoudt. Hoewel de overname door de Common Group nog niet goedgekeurd en daarmee ook niet voltooid is, zijn er in de afgelopen periode weer veel inspanningen verricht.

Voor een heldere uitleg gaan we even terug naar het begin. Na het akkoord met de Common Group in september zouden er twee stappen volgen: (1) de aandelenoverdracht van Valeriy Oyf aan de Stichting Betaald Voetbal “Vitesse-Arnhem” en (2) de transactie van de Stichting naar de Common Group.

“Op advies van specialisten is in de afgelopen maanden de structuur van de eerste transactie veranderd”, geeft Rovers aan. “Aanvankelijk zou de holding boven Vitesse als geheel overgedragen worden aan de Stichting, inclusief de lening. Nu worden echter enkel de (gewone) aandelen in Vitesse door deze holding overgedragen aan de Stichting. De documenten hiervoor zijn inmiddels al ondertekend.”

De volgende schakel in het proces is dat het volledige pakket, inclusief de nieuwe documenten, deze week nog bij de licentiecommissie van de KNVB zal worden aangeleverd. De leden hiervan zullen het Vitesse-dossier vervolgens in behandeling te nemen. “Het blijft een lang traject, maar desondanks heeft Coley Parry als beoogde eigenaar uitgesproken dat hij onze club niet zal laten vallen”, zegt Rovers.

Hoofdsponsorschap
Vorige week werd bekend dat hoofdsponsor eToro het aflopende contract met Vitesse niet gaat verlengen en de club zodoende na twee seizoenen gaat verlaten. Rovers: “Ik wil benadrukken dat eToro’s besluit niets te maken heeft met onze huidige situatie. Het gaat met name om economische redenen, die meer ‘eToro-clubs’ te horen hebben gekregen. Natuurlijk is het jammer, maar belangrijk is dat we reeds een goed alternatief hebben liggen voor komend seizoen. Dit kan nog niet naar buiten, maar we kunnen dus wel melden dat de hoofdsponsorpositie is veiliggesteld”, aldus de interim-directeur. “Tot slot zijn we ook nog met meerdere partijen in gesprek over een mogelijk partnership. We blijven er vol voor gaan, ondanks de uitdagingen van het moment. We zijn blij dat we nog steeds de steun van het bedrijfsleven voelen.”

Transparantie
In deze Directie-update wil Rovers graag ook nog ingaan op de thema’s communicatie en transparantie. “Wij moeten de achterban altijd blijven informeren. Natuurlijk staan wij als club voor zeer complexe en uitdagende dossiers, met grote belangen voor meerdere partijen. Dit maakt het in sommige gevallen lastig om hierover te communiceren. Dat neemt echter niet weg dat de informatievoorziening op momenten beter had gekund. Ik wil echter niet te veel terugkijken naar het verleden, maar een streep trekken voor een nieuwe start. Het is belangrijk om aan te geven dat we er wel degelijk veel waarde aan hechten om al onze stakeholders goed te informeren over het wel en wee van onze club, zeker in tijden als deze. We begrijpen ook volledig dat er vragen zijn, en misschien nog wel meer zorgen. Daarom zullen we de Directie-update voorlopig in ieder geval wekelijks laten terugkomen.”

Gesprek op Papendal
Dinsdagavond hebben een kleine honderd supporters hun zorgen met de club gedeeld, tijdens een gesprek op de trainingsaccommodatie op Papendal. Naast Rovers waren ook Parry en Van Bussel aanwezig bij het onderhoud. “Het was een open en goed gesprek”, stelt Rovers. “De supporters hebben alle ruimte gekregen om hun zorgen te uiten en vragen te stellen, iets wat ze op respectvolle wijze deden. We hebben de vragen zo goed mogelijk beantwoord en toelichting gegeven op de actuele zaken. Met deze Directie-update willen we ook de supporters die niet bij het gesprek aanwezig waren op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.”

Samen naar betere tijden
Rovers sluit af met een blik naar voren. “Vitesse staat te boek als een club waar altijd wel wat gebeurt, maar we beseffen dat het op dit moment wel heel extreem is. We weten echter ook als geen ander hoe het is om weer op te staan, nadat we gevallen zijn. Ook nu gaan we het tij keren, zowel op als naast het veld. Het zijn cruciale maanden, ook voor onze ploeg. Er zijn nog acht finales te gaan, waarin we alles op alles zullen zetten om uit de gevarenzone te blijven. Iedereen bij Vitesse kent en voelt de belangen en heeft de steun van de supporters en sponsoren keihard nodig. Als we het samen doen, dan gaan we het redden. Met de schouders eronder, en de borst vooruit. Daarom lanceren we deze week ook een gezamenlijke campagne met meerdere supportersgroepen. Dat alles met het grote doel in gedachten: als één blok richting betere tijden.”

Come on Vites!

Bron: Vitesse / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: