27 januari 2014 In de media

Vitesse kiest koers na grote investeringen

Vandaag publiceert Vitesse haar financieel jaarverslag over de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.
Over die verslagperiode is een netto verlies ontstaan van 24,5 miljoen euro, wat door de eigenaars van de club middels agiostortingen is afgedekt. 

De regels voor Financial Fair Play stellen dat een club over een periode van drie  jaar maximaal een tekort van 45 miljoen, opgebouwd uit relevante omzet en kosten, mag hebben, mits dit middels agiostortingen gedekt wordt. Afschrijvingskosten op materiële vaste activa en gemaakte kosten voor de jeugdopleiding worden in deze berekening niet meegenomen. Voor Vitesse is er, na aftrek van deze afschrijvingen en kosten, over de periode 2011|2012 en 2012|2013 een totaal netto verlies ontstaan van 43 miljoen euro. Hiermee blijft Vitesse binnen de regels van Financial Fair Play. De opdracht is om de komende tijd het verschil tussen inkomsten en uitgaven in stappen te verkleinen. Algemeen directeur van Vitesse, Joost de Wit: "De clubleiding heeft er alle vertrouwen in dat wij hierin slagen."

Lange termijn
De Wit: "Bij mijn komst in mei 2013 kreeg ik de opdracht mee me te richten op het creëren van organisatorische basisvoorwaarden om de ontwikkeling naar de top in alle relevante geledingen binnen de club voort te zetten. Ik kijk daarbij nadrukkelijk naar de lange termijn. Samen met de directie en het managementteam werken we aan een fundament dat bestaat uit een topsportcultuur van trots en betrokkenheid waarbij een ieder zichzelf permanent wil verbeteren. Daarbij hoort een gezonde financiële balans en een clubcultuur van saamhorigheid."

De Wit vervolgt: "In de voetbalwereld moet er, net zoals in de zakenwereld, eerst geïnvesteerd worden voordat er succes geboekt kan worden. Maar de club kan daarmee niet zo doorgaan. Dat betekent dat we stap voor stap werken aan het beheersen van de kosten en vergroten van de inkomsten. De verkoop van twee spelers in de zomer van 2013, na de verslagperiode van het financieel verslag, verbetert het netto resultaat voor het lopende jaar aanzienlijk."

"De afgelopen jaren is er met name geïnvesteerd in de spelersgroep en het bouwen van een moderne trainingsaccommodatie. De basis voor het huidige succes van Vitesse bestaat uit een sterke spelersgroep en technische staf. Het succes voor de toekomst ligt in het verkleinen van de ontstane afstand tussen de A-selectie en de hoogste opleidingselftallen. Dit doen we door te investeren in de Vitesse Voetbal Academie, scouting, continuïteit en een identiteit die aansluit bij de algemene visie van voetbal opleidend Nederland. Parallel hieraan blijven we investeren in het professionaliseren en ontwikkelen van de commerciële organisatie. Het doel is de inkomsten uit ticketing, sponsoring, media en merchandising te optimaliseren. In de ontwikkeling van een moderne en consistente bedrijfscultuur is continuïteit noodzakelijk om de club ook op lange termijn competitief te houden."

De Wit: "Wij prijzen ons gelukkig met onze investeerder Alexander Chigirinskiy. Hij heeft vanwege het voetbal voor Vitesse gekozen: onze reputatie als opleider, onze cultuur, traditie en geschiedenis en de aantrekkelijkheid van het Nederlands voetbal. Hij biedt ons financiële slagkracht om te blijven bouwen aan de club. Ook onze band met Chelsea is bijzonder, zeker binnen het Nederlands voetbal, en dat koesteren wij. Met deze structuur, die prima past bij de moderne ontwikkelingen in het internationale voetbal, staat de club er voor de toekomst goed voor."

Klik hier om het publicatierapport 2012|2013 te downloaden (PDF).

Vitesse

Hoofdsponsor: