9 oktober 2019 In de media

Vitesse publiceert jaarverslag 2018|2019

Vitesse presenteert vandaag, woensdag 9 oktober, haar jaarcijfers over seizoen 2018|2019.
Het jaarverslag laat een negatief resultaat zien van ruim zestien miljoen euro. In de vierde directie-update van het seizoen gaat algemeen directeur Pascal van Wijk nader in op de financiële stand van zaken.

Algemeen directeur Pascal van Wijk: “Laten we eerst kort terugkijken op de cijfers van boekjaar 2017|2018. We hebben toen exceptionele goede cijfers kunnen overleggen, met een positief resultaat van negen miljoen euro. Dat was vooral te danken aan een aantal forse transfers en deelname aan de groepsfase van de UEFA Europa League. Aangezien we in boekjaar 2018|2019 in Europees verband niet zijn doorgedrongen tot de groepsfase en omdat in dat boekjaar slechts een aantal kleinere transfers zijn opgenomen, wisten we dat de cijfers er dit jaar anders uit zouden zien. Het is een ingecalculeerde stap die we nu terugzetten. Vooruitlopend op het boekjaar van seizoen 2019|2020 verwachten we volgend jaar weer een stap in de goede richting te zetten, met name dankzij klinkende transferinkomsten van de afgelopen periode.”

Terug naar de cijfers over boekjaar 2018|2019, dat een negatief resultaat van zestien miljoen euro laat zien. Van Wijk: “We hebben met Vitesse een behoorlijke financiële slag te slaan om structureel tot gezondere cijfers te komen. We willen financieel beter in balans komen. Daar draaien we niet omheen. Grofweg betekent dit dat we de inkomsten verder moeten verhogen, de kosten beheersbaarder moeten maken en waar mogelijk proberen we de kosten te verlagen. Dit proberen we te realiseren terwijl we de sportieve ambitie blijven najagen, want ook dit jaar willen we Europees voetbal halen. We focussen ons dus ook op het kapitaal dat op het veld staat en dat vanuit de voetbalacademie doorstroomt. Door middel van goed spelersbeleid en dito sportieve resultaten proberen we via toekomstige transferinkomsten het verlies verder te reduceren en waar mogelijk natuurlijk te zorgen voor een positief resultaat.”

Continuïteit
Van Wijk legt uit over de toekomst van de club: “Het allerbelangrijkste voor de club is om de continuïteit van de Arnhemse trots te waarborgen. De continuïteit is gewaarborgd aangezien de grootaandeelhouder een onherroepelijke schriftelijke garantstelling heeft afgegeven. Bovendien worden voorafgaand aan ieder seizoen zekerheden verstrekt waardoor vast staat dat de benodigde bedragen daadwerkelijk beschikbaar en inbaar zijn. Ondanks deze zekerheden is het een gezond streven om beter in balans te willen komen. We willen dan ook de bedrijfslasten beheersbaarder maken en deze waar mogelijk verlagen. Tegelijkertijd willen we de inkomsten verder verhogen. Deze ambitie en bijbehorende visie is uiteraard uitvoerig besproken met de grootaandeelhouder, die de plannen volledig steunt en omarmt.”

Bekijk hier het publicatierap
 

Vitesse

Hoofdsponsor: