24 februari 2020 In de media

Vitesse-supporters brengen ruim 4000 euro bij elkaar voor Stichting Jaimy

Voorafgaand aan de wedstrijd vs PSV werd er gecollecteerd voor Stichting Jaimy. Al jaren ondersteunt Vitesse dit initiatief, om kinderen met kanker weer even kind te laten zijn.
Ook afgelopen weekend vond er weer een collecte plaats. Dankzij de bijdrage van onze supporters werd er € 4.367,- opgehaald ten behoeve van Stichting Jaimy.

Hein en Tonny van Boxel, oprichters van Stichting Jaimy, verloren hun zoon Jaimy op 9-jarige leeftijd aan de verschrikkelijke ziekte kanker. Jaimy zag gedurende zijn ziekbed dat er weinig speelgoed beschikbaar was voor zijn medepatiënten. Om die reden is hij zelf gestart met het inzamelen van speel- en leermateriaal voor andere kinderen. Hein en Tonny zetten zich nu in om kinderen in vijf kinderoncologische centra in Nederland te voorzien van goederen, voornamelijk speel- en leermateriaal. Ook helpen ze mee in het realiseren van speciale speelruimten voor de kinderen.

Stichting Jaimy en Vitesse willen alle supporters die een bijdrage hebben geleverd bedanken voor hun gift.

Voor meer informatie over Stichting Jaimy kun je terecht op www.stichtingjaimy.nl.

Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: