23 december 2015 In de media

Vitesse tekent convenant met lokale veiligheidsdriehoek

Vitesse heeft een veiligheidsconvenant afgesloten met de lokale driehoek. In het convenant zijn gezamenlijke afspraken tussen Vitesse, de gemeente Arnhem, de politie en het Openbaar Ministerie vastgelegd.
Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van de betrokken instanties beschreven. De basis voor de samenwerking tussen de partijen is het maandelijkse Vitesse Veiligheidsoverleg waarin alle veiligheidszaken en alle wedstrijden afzonderlijk worden besproken. Het convenant loopt tot 1 juli 2019.

Het doel van het convenant is gericht op een adequate handhaving van de openbare orde en veiligheid rond voetbalwedstrijden van Vitesse, door de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Een bezoek aan een wedstrijd van Vitesse moet in een feestelijke en veilige sfeer plaatsvinden.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk gezamenlijk afspraken te maken tussen alle betrokken instanties. Alle convenantpartners streven ernaar het voetbalbezoek zoveel mogelijk te normaliseren en publieksvriendelijk te houden.
 

Vitesse / Foto’s Vitesse – SV

Hoofdsponsor: