30 augustus 2010 In de media

Vitesse door ondergrens

De derde nederlaag op rij, gisteren bij Feyenoord, heeft er bij Vitesse harder ingehakt dan de voorgaande verliespartijen tegen Ajax (4-2) en FC Twente (3-0).

Na een redelijk begin, met een gro­te kans voor Lasse Nilsson, liet Vit­esse zich in Rotterdam tweemaal kinderlijk verrassen uit een hoek­schop. In de tiende en de twintig­ste minuut klopten achtereenvol­gens Kelvin Leerdam en Leroy Fer de Arnhemse defensie; 1- 0 en 2- 0.

Daarmee werd de Arnhemse ambi­tie geblust. Dankzij doelman Eloy Room stond het bij de rust slechts 2-0, hij stopte een drietal zekere doelpunten.
Erg gelukkig zal de opvolger van de naar Hercules Alicante vertrok­ken Piet Velthuizen daar niet van worden. In zijn drie optredens als eerste keeper kreeg hij elf doelpun­ten om de oren.

Na de twee Rotterdamse treffers bleek ook de tactische variant van Bos, met Davy Pröpper en Dalibor Stevavonic als buitenste midden­velders, een verkeerde. „Het werk­te een kwartier, toen kregen we ook die kans van Lasse. Na de 1-0 niet meer”, erkende Bos, die met het duo Pluim/ Nilsson in de spits een andere weg wilde inslaan.
In het vervolg van de wedstrijd vie­len Pröpper, Stevanovic, Pluim en Nilsson zo ver terug dat zij door de ‘ondergrens’ gingen. Maar ook achterin was Vitesse onthutsend en niet alleen bij de standaardsitua­ties.

Hoewel Bos overwoog eerder in te grijpen, liet hij aanwinst Ismail Ais­sati pas na ruim een uur opdraven. De huurling van Ajax werd in de Kuip op een hels fluitconcert ge­trakteerd.
Bos besloot bewust zijn nieuwe­ling niet vroegtijdig voor de leeu­wen te gooien. „Ik wilde hem een beetje rustig brengen. Je kunt hem ook niet beoordelen op deze wed­strijd, hij hoort ook centraal te spe­len” wist de trainer, die zich van het bezoek aan Rotterdam meer had voorgesteld.

„ Je kunt natuurlijk verliezen in de Kuip, dat is geen schande. Ten op­zichte van het begin van het sei­zoen, had ik ook maar twee nieu­we spelers. Maar ik ben wel teleur­gesteld omdat ik dacht dat er hier iets te halen viel”, erkende Bos, die met een bijna even jong (22,4 jaar) elftal aantrad als Mario Been met Feyenoord (22,2 jaar).

Bos: „Blijkbaar zijn de jonkies van Feyenoord wat verder dan mijn jonkies. Ik heb een kwartier het ge­voel gehad dat er iets te halen viel, maar na de 1-0 was Feyenoord op­permachtig. We gingen uit de orga­nisatie lopen en dingen doen die we niet moeten doen. De commu­nicatielijnen waren weg”, zag Bos, die op de communicatie met de nieuwe clubbaas over nieuwe spe­lers, niks aan te merken had.
„Ik heb inspraak bij de komst van alle spelers”, zei de trainer, die gis­teravond niet kon zeggen wie er de komende dagen op het veld ver­schijnt.

De Gelderlander

Hoofdsponsor: