2 juni 2012 In de media

Vitesse eert Pouwel Vos met clubspeld

Vitesse heeft de Arnhem­se politieman Pouwel Vos geëerd met de zilveren speld van de club.

Vos is de eerste niet-clubman die de speld ontvangt. Vos regelde sinds 1994 de politie- inzet rondom Vitesse. Hij ging deze week met pensioen.

Ruim 25 jaar was Vos hét gezicht van de Airborne Wandel­tocht. Hij stopt als voorzitter.


Geen geneuzel, een man van aanpakken

Achttien jaar lang regelde Pouwel Vos de politieinzet bij Vitesse en evenementen in Arnhem. „ Je mag je nooit laten leiden door routine. Dat is levensgevaarlijk.”

Ambteloos burger. „ Goh, het voelt vreemd”, zegt Pouwel Vos. „Politie­man ben je 24 uur per dag.” Woensdagochtend heeft hij op de Beekstraat zijn dienstpistool (‘ Toch je maatje’) en politielegiti­matie ingeleverd. Bijna 43 jaar stond hij op de loonlijst van de po­litie. In Arnhem kon geen betaald voetbalwedstrijd, evenement of herdenking gehouden worden zon­der dat Pouwel Vos de mogelijke ri­sico’s inventariseerde en zorgde voor voldoende agenten.

U dacht met pensioen te gaan. Toen kwamen de play-offs.

„Tweemaal NEC in amper drie da­gen. Ik had mijn spullen al in do­zen gestopt. Op verzoek van de korpsleiding heb ik NEC nog ge­daan. Het blijven aparte wedstrij­den. De laatste wedstrijd Vitesse ­RKC heb ik niet meer gedraaid als politieman; ik zat als toeschouwer op de tribune. Ik betrapte mezelf erop dat ik met politieogen rond­keek hoe mensen zich gedroegen.

„Toen ik in 1994 begon was het aantal evenementen overzichtelijk: voetbal, de sinterklaasintocht, de carnavalsoptocht, de Bridge to Bridgeloop en een wielerronde.

Moet je kijken wat er nu allemaal in de stad gebeurt. Concerten in GelreDome, festivals en een enor­me mensenmassa op Koninginne­dag. Dat legt een grote druk op de politieorganisatie. Arnhem heeft geen bange burgemeester. Pauline Krikke zal niet snel een evene­ment afgelasten. Mag ultrarechts van de rechter demonstreren? Dan wordt dat geregeld. Alleen de Har­leydag heeft ze afgelast. Verstan­dig. De info over rivaliserende mo­torbendes was niet gering.”

Weegt de verantwoordelijkheid zwaar?

„ Je kunt nooit op routine varen. Dat is levensgevaarlijk. Geen enke­le burgemeester of korpschef kan zich veroorloven dat het fout is ge­gaan omdat er in de voorbereiding iets over het hoofd is gezien. De vlam slaat altijd in de pan op mo­menten dat je het niet verwacht. En rampen als in Volendam, Duis­burg en Hoek van Holland hebben geleid tot scherpe veiligheidsvoor­schriften en draaiboeken.”

Als ik u bij Monnikenhuizen of GelreDome een sigaartje zag opsteken, wist ik als politieverslaggever: de druk is er af. Klus geklaard.

„Voor mij was het feestje pas ge­slaagd als de bezoekers veilig huis­waarts keerden. GelreDome was het eerste stadion waar de hekken verdwenen. En dat met de ME op afstand bij de Rijnhal. De verdien­ste van Karel Aalbers. Menigeen verklaarde hem voor gek. Hij zag het goed. Toch was het in de begin­jaren van GelreDome geregeld on­rustig. Inmiddels hebben we de harde kern in de hand. Als er iets gebeurt, zitten we er bovenop. Vi­tesse is een betrouwbare partner. De club stelt veiligheid boven com­mercieel belang.”

U schroomde niet om zelf in te grij­pen. Ik heb u wel eens een bushalte met rellende fans zien leegvegen.

( lacht) „ Jos Rouwen ( legendari­sche politievoorlichter, vorig jaar overleden, HvG) en ik stonden al­tijd vooraan. Jos in regenjas, de wa­penstok verborgen in de mouw. Ik in uniform. Ik schroomde niet om een vak in te gaan om mensen te corrigeren. Menig chef heeft me dat verboden. Dat hielp niet echt.”

Naast de drukke politiebaan bent u hét gezicht van de AirborneWandel­tocht.

„Ik zit veertig jaar in het bestuur, waarvan 26 als voorzitter. Ik ga stoppen. Het is tijd voor een opvol­ger. Ik blijf secretaris van de stich­ting Airborne Herdenkingen.”

Gaan we in de Berenkuil gevallen Duitse soldaten uit de Slag herden­ken? Het is tijd voor verzoening, wordt tegenwoordig veelal gezegd.

„Ik organiseer alleen maar. Ik be­paal niet wie wordt uitgenodigd. Of de tijd rijp is? Het ligt heel ge­voelig. Ik vraag me af die behoefte er aan Duitse kant is. Bij de her­denkingen zijn altijd veel Duitsers geweest; incognito zonder dat wij het wisten. Het was niet alleen de Waffen SS die hier vocht. Burge­meester Krikke heeft de Duitse am­bassadeur uitgenodigd. Ze heeft met iedereen gepraat en het toen gewoon gedaan. Het gaf weinig ru­moer.

„Er moet altijd ruimte blijven voor discussie. Het absolute gelijk be­staat niet. Ook niet bij de Joodse organisaties. Op enig moment is dat zelfs arrogant. Dat de rechter de herdenking in Bronckhorst ver­bood, is ronduit schandalig. Men­sen bepalen dat samen. Als er con­sensus is, moet je het doen. Dat mag je niet van de rechter laten af­hangen.” 

Gelderlander

Hoofdsponsor: