27 april 2012 In de media

Vitesse en AGOVV nemen samenwerking onder de loep

Vitesse en AGOVV gaan na afloop van de competitie om de tafel om over alle mogelijke vor­men van samenwerking te spre­ken. Ook een breuk tussen de twee samenwerkende betaald voet­balclubs uit Gelderland behoort tot de mogelijkheden.
Dat stelt algemeen directeur Paul van der Kraan van Vitesse na een gesprek met hem, technisch direc­teur Ted van Leeuwen van Vitesse, voorzitter/directeur Ad van der Molen van AGOVV en Dolf Wille van de stichting AGOVV/ Vitesse.

Aanleiding vormt een eenzijdige en serieuze flirt van de Apeldoorn­se club met FC Twente en Trencin, de Slowaakse club van de Neder­lander Tscheu la Ling. Die flirt schoot bij partner Vitesse in het verkeerde keelgat.

Tot grote Arnhemse verbazing bleek de Apeldoornse club in het geheim vergaande onderhandelin­gen met de twee andere partners te hebben gevoerd. Vitesse en AG­OVV hebben een innige samen­werking met de jeugd en een ad hoc bij de hoofdmacht. Zo werd de in Arnhem overbodige trainer Hans van Arum uitgeleend en zijn enkele spelers gestald op sportpark Berg en Bos.

„We vonden het vreemd dat wij als partner nergens van op de hoogte waren”, erkent Van der Kraan. „Daar is over gesproken, maar we laten het verleden rus­ten.”

Uitkomst van het gesprek is wel dat Vitesse niet akkoord gaat met een door AGOVV gewenste direc­te scheiding van de jeugdopleidin­gen. „Voor komend seizoen gaan we op dezelfde manier door. Op zo korte termijn kunnen we daar niet op een verantwoorde manier mee stoppen”, zei Van der Kraan, die niet vooruit wilde lopen op de toekomst. „Wij willen graag sa­menwerken, maar niet met een on­willige partner, dat heeft geen zin.”

Vitesse gaat zich de komende tien dagen ook buigen over de vraag van AGOVV in hoeverre er door de Arnhemse club in de hoofd­macht van de Apeldoornse club geïnvesteerd kan worden.

Volgens Van der Kraan zijn alle op­ties open. De samenwerking met de jeugd van AGOVV – waar FC Twente op aast – is ook niet heilig voor de Arnhemse club. Ook over de meest ideale vorm van de jeugd­opleiding wordt de komende da­gen intensief gesproken.

Gelderlander

Hoofdsponsor: