10 november 2012 In de media

Vitesse en NEC dreigen aanhang met maatregelen

De Gelderse voetbalderby Vitesse-NEC, die zondag 18 november in Arnhem wordt gespeeld, staat onder hoog­spanning. Als supporters van bei­de clubs zich niet gedragen, wordt de wedstrijd drie jaar lang zonder aanhang van de bezoekers ge­speeld.
Die sanctie hebben de twee clubs met elkaar en burgemeesters, poli­tie en justitie afgesproken. Aanlei­ding vormen de voortdurende on­geregeldheden en hatelijkheden rondom de derby laatste jaren. Daarbij kwam de veiligheid van be­zoekers in het geding. Beide clubs gaan spelers en supporters aanspre­ken op hun verantwoordelijkheid. Woordvoerders van Vitesse en NEC spreken van ‘de laatste kans voor deze misschien wel mooiste derby van Nederland’.

Vitesse wilde supporters van NEC nu al weren 
De directie van Vitesse heeft sterk overwogen bij de aanstaande derby tegen NEC geen supporters van de Nij­meegse club toe te laten. Dat beves­tigt woordvoerster Ester Bal.

De twee grootste Gelderse voetbal­clubs sloten deze week langdurig overleg af. Er werd vooral gespro­ken over de voorwaarden waaron­der zij elkaars toeschouwers willen toestaan. Na breed overleg met burgemeesters van beide steden, politie en justitie is besloten de derby op 18 november voor beide supporterskampen open te stellen. Mocht het ondanks strenge veilig­heids­en voorzorgsmaatregelen bij één van de komende derby’s misgaan, volgt een periode van drie jaar waarin bij beide derby’s geen bezoekende supporters wor­den toegelaten. Aanleiding voor de maatregel vormt de derby van 13 mei in Gel­reDome, waar de veiligheid van mensen in het gedrang kwam toen een deur van het bezoekers­vak het begaf. De sfeer tijdens en na de wedstrijd was grimmig. „Na die wedstrijd hebben we serieus overwogen geen supporters meer toe te laten”, zegt de woordvoer­ster. „Maar we waren er na overleg met NEC vrij snel uit dat we het toch wilden proberen. Een voor­waarde was dat iedereen van goe­de wil is en we hebben nu uitste­kende collectieve afspraken ge­maakt.”

Woordvoerder Stasiu Teunissen van NEC noemt een derby zonder uitpubliek ‘ wel het laatste wat je moet wensen’. „Het is een fantas­tische wedstrijd voor beide suppor­tersgroepen, maar de veiligheid staat voorop. Rivaliteit is mooi, zo lang het op het veld blijft. Wij heb­ben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken, maar we dragen een duidelijke boodschap uit. Het is één voor twaalf. Gaat het weer mis, dan is er geen derby meer met twee supportersgroepen.”

Beide clubbesturen leggen ook ver­antwoordelijkheid bij spelers en trainers. Bij Vitesse worden de spe­lers maandag aangesproken op ver­antwoordelijk gedrag, NEC be­raadt zich nog op de boodschap.

„We willen geen provocaties, maar verantwoordelijkheid en gezond verstand”, zegt Ester Bal. Er is ook een verbod op ‘ludieke spandoe­ken’. „Wat voor de één ludiek is, kan bij de ander beledigend of kwetsend overkomen. Dat willen we voorkomen.”

NEC mag net als vorig seizoen achthonderd supporters meene­men. „ Honderd procent garantie dat het goed gaat, krijg je nooit”, stelt Teunissen. „ Ik hoop dat sup­porters elkaar corrigeren. Als ze volgend jaar niet mogen komen, missen ze een derby die misschien wel de mooiste van Nederland is.”


Supporters Vitesse willen niet de dupe worden van rellende NEC’ers

De Supportersvereni­ging Vitesse verzet zich tegen het dreigement van Vitesse en NEC dat bij nieuwe ongeregeldheden de Gelderse derby drie jaar lang zonder uitpubliek zal worden ge­speeld. De Gelderse rivalen treffen elkaar zondag 18 november in Gel­reDome.

Aanleiding voor het standpunt, in­genomen na overleg met politie en justitie, zijn de rellen rond De Goffert na NEC-Vitesse, eind 2011, en een incident in GelreDome, af­gelopen mei. Woedende NEC-sup­porters braken na de 2-0 nederlaag bijna uit het uitvak. De mobiele eenheid moest in actie komen.

Het is precies het punt van Stef ten Thij, voorzitter van Supporters­vereniging (SV) Vitesse. „Een gro­te groep voetballiefhebbers dreigt nu de dupe te worden van enkele relschoppers”, zegt hij. Het steekt hem dat Vitesse-aanhangers de du­pe dreigen te worden van het wan­gedrag van NEC-fans.

„Ik snap wel dat de pleuris uit­breekt als NEC-fans niet naar Arn­hem mogen en Vitesse-supporters wel naar Nijmegen, maar dit toont wel aan dat burgemeester Bruls niet in staat is de schuldigen op te sporen en aan te pakken. Het gaat om een paar rotte appels. Die moet je uit de mand halen.”

Ten Thij neemt ook afstand van de verklaring die de clubs donder­dag naar buiten brachten. ‘Alle par­tijen hebben zich gecommitteerd aan hun verantwoordelijkheid’ staat daarin. „ Blijkbaar zijn wij als supportersvereniging geen partij, want wij wisten nergens van.”

De preses van de SV staat vierkant achter het doel van Vitesse en NEC om de derby te beperken tot het voetbalveld, mét supporters van beide clubs. „Daar hebben we ons vorig seizoen hard voor ge­maakt en dat doen we dit seizoen opnieuw.” Hij roept alle Gelderse supporters op de wedstrijd spor­tief te laten verlopen.

Gelderlander / Foto’s SV

Hoofdsponsor: