28 januari 2010 In de media

Vitesse en Papendal in gesprek

Tussen Vitesse en Papen­dal worden verkennende gesprek­ken gevoerd over de definitieve vestiging van de Arnhemse prof­club op het nationale sportpark aan de rand van Arnhem.

Dat wordt bevestigd door hoofd sportcentrum Papendal Jochem Schellens, die momenteel in Van­couver verblijft voor de voorberei­dingen van de Nederlandse olym­pische equipe op de Winterspelen van 2010.

Schellens verwacht kort na zijn te­rugkeer uit Vancouver opnieuw om de tafel te zitten met Vitesse’s algemeen directeur Paul van der Kraan. In eerdere gesprekken werd al bekeken of beide partijen kun­nen samenwerken. Daarbij wordt gekeken naar zaken als gezamen­lijk onderhoud, gebruik van medi­sche begeleiding, trainingsfacilitei­ten zoals de sporthal en bijvoor­beeld catering. „ De laatste jaren is er al steeds be­ter samengewerkt met de directie en technische staf”, laat Schellens weten. „Er is een kunstgrasveld ge­komen, de jeugd van Vitesse is hier komen spelen. Alle andere ge­bieden zijn wat ons betreft be­spreekbaar. Maar alles staat of valt nu met de nieuwbouw en de fi­nanciering daarvan. Dat is het eerstvolgende punt op de agenda.”

De Gelderlander

Hoofdsponsor: