19 mei 2011 In de media

Vitesse en Spero gaan samenwerken

Betaald Voetbal Organisatie Vitesse uit Arnhem en Sport Vereniging Spero uit Elst, Overbetuwe gaan met ingang van 1 augustus 2011 een samenwerking aan. Spero is hiermee na DTS’35, DVS, SML, DVV en AGOVV de zesde convenantpartner van Vitesse.
Spero heeft als één van de speerpunten het verbeteren van de organisatie. Vitesse gaat Spero hierbij ondersteunen, met name waar het de voetbaltechnische organisatie betreft. Daarbij valt te denken aan opleiding en begeleiding van trainers. Ook de uitwisseling van informatie en kennis over organisatorische aspecten tussen andere convenantpartners van Vitesse is door de samenwerking mogelijk.

Spero ondersteunt Vitesse bij de opleiding en scouting van jeugdspelers, met name in de leeftijdsgroep tot 12 jaar. Enerzijds gebeurt dit doordat Vitesse talenten in die leeftijdsgroep bij Spero laat “rijpen”, anderzijds doordat Spero Vitesse informeert over talenten in de beoogde leeftijdsgroep en de mate van progressie die deze talenten boeken.

Harrald Stelder (convenant coördinator Vitesse): “Spero zit op de zuidgrens van ons geografische aandachtsgebied. Met de omvang en het niveau van Spero, met name van de jeugdelftallen, is Spero voor ons een aantrekkelijke convenantpartner. We hebben dan ook veel vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.”

Ronald Volmeijer (bestuurslid Spero): “Van de contacten die we hebben is Vitesse het meest concreet in hetgeen van een samenwerking mag worden verwacht. Met name op het organisatorische gebied denken we als Spero veel van Vitesse te kunnen leren. Dat verwachten we eveneens van de contacten met andere convenant verenigingen. De ondertekening van dit convenant is een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van onze club.”

Vitesse.nl

Hoofdsponsor: