2 mei 2011 In de media

Vitesse en Zuka beëindigen de samenwerking definitief

Vitesse en Zuka.nl hebben in de afgelopen maanden in minnelijk overleg getracht om de hoofdsponsorovereenkomst te beëindigen op een wijze die recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen.
Op 29 april jl. hebben partijen uiteindelijke definitieve overeenstemming bereikt. De gemaakte afspraken zullen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Partijen hebben besloten om geen mededelingen te doen over de inhoud van de afspraken. Beide partijen willen vooral vooruit kijken. De beëindiging van de samenwerking betekent voor Vitesse dat het haar vrij staat om in overleg te treden met een nieuwe hoofdsponsor voor het seizoen 2011-2012.

Beide partijen zijn verheugd met deze afwikkeling en Vitesse wenst Zuka succes toe in de toekomst.

Vitesse en Zuka.nl kwamen een jaar geleden, d.d. 18 januari 2010, een contract overeen voor anderhalf jaar.

Vitesse.nl

Hoofdsponsor: