21 november 2012 In de media

Vitesse heeft sponsorgeld van SOCAR hard nodig

Vitesse is dicht bij een deal met oliegigant SOCAR uit Azerbeidzjan. De sponsor­miljoenen zijn welkom in Arnhem, ook met het oog op het Financial Fair Play.
De onderhandelingen tussen Vitesse en SOCAR zijn in een ver­gevorderd stadium. Het staatsbedrijf uit Azerbeidzjan moet de nieuwe hoofdsponsor worden en zich voor jaren binden aan de Arnhemse club. De pran­gende vraag: wat betekent zo’n deal voor het perspectief van Vites­se?

Vitesse- eigenaar Merab Jordania wil in Arnhem een nationale top­club neerzetten die ook in Europa voor furore zorgt. Een blik op de begrotingen van de topclubs in Ne­derland leert dat de kloof daar gro­ter is dan de huidige topklassering van Vitesse in de eredivisie ( derde plaats) doet vermoeden.

De begroting van Vitesse biedt met 30 miljoen euro beduidend minder sportieve mogelijkheden dan die van Ajax (62 miljoen), PSV (60 miljoen) en FC Twente (46 miljoen), terwijl ook Feye­noord met een hogere begroting werkt (35 miljoen).

Bronnen van De Gelderlander be­vestigen dat SOCAR meer dan 10 miljoen euro per seizoen zal injec­teren in Vitesse, mocht de overeen­komst worden beklonken. Daar­mee zou Vitesse, dat momenteel zonder shirtsponsor voetbalt, wel­licht de best betalende hoofdspon­sor van ons land kunnen strikken.

PSV ontvangt tussen de 4 en 7 mil­joen euro van Philips, afhankelijk van de prestaties. En Ajax incas­seert tussen de 10 en 12 miljoen eu­ro van Aegon, dat onlangs heeft aangegeven gebruik te maken van de clausule in 2014 vroegtijdig de tot 2015 doorlopende overeen­komst te beëindigen.

De flirt met SOCAR kan Vitesse op sponsorgebied dus een topclub in Nederland maken. Wat de gevol­gen zullen zijn voor de begroting van de Gelderse club, en voor de mogelijkheden het elftal te verster­ken, valt nog te bezien door het be­leid van Financial Fair Play (FFP) van de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA. In het kort komt FFP erop neer dat clubs vanaf 2015 uit het in­ternationale voetbal kunnen wor­den geweerd, indien ze meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt.

Clubs mogen zich dan niet langer in de schulden steken, maar ze moeten zich juist zelf kunnen be­druipen. Zonder de helpende hand van suikerooms, van de (bui­tenlandse) investeerders, zoals bij­voorbeeld bij Chelsea, Manchester City, Paris- Saint Germain en ook Vitesse het geval is.

Hoewel Vitesse de exacte cijfers niet naar buiten brengt, is wel dui­delijk dat Jordania jaarlijks tussen de 10 en 20 miljoen euro in de club stopt. Vanaf 2015 mag Vitesse die gelden dus niet meer gebrui­ken om de financiële balans in evenwicht te krijgen. In dat licht zou de komst van een kapitaal­krachtige hoofdsponsor dus meer dan welkom zijn in Arnhem.

Onlangs trok Vitesse een nieuwe commercieel directeur aan. Het is de Amerikaan Peter Gansler, de vervanger van Marie-José Helle wier aflopende contract niet werd verlengd. Gansler deed internatio­nale ervaring op bij Adidas. Zijn aanstelling geeft aan dat de ambiti­euze Jordania groot denkt.

De clubbaas uit Georgië ziet boven­dien tot zijn grote ontevredenheid dat GelreDome maar niet uitver­kocht raakt krijgt bij thuiswedstrij­den van Vitesse. Zo trok de topper tegen FC Twente onlangs net als de derby tegen NEC ‘slechts’ 18.000 toeschouwers, bij een capa­citeit van 26.000 plaatsen. Op dat vlak ligt Vitesse ver achter de be­oogde concurrenten Ajax, PSV, FC Twente en ook achter Feyenoord.

De komst van Jordania heeft Vites­se geweldige sportieve perspectie­ven gebracht. Maar om de aspira­ties waar te maken, lijkt ook de komst van een grote hoofdsponsor onontbeerlijk.

Gelderlander

Hoofdsponsor: