27 juli 2012 In de media

Vitesse mist nog de kwaliteit voor doelstelling Jordania

Merab Jordania wil dit sei­zoen met Vitesse toegang tot de Champions League af­dwingen. Prangend is de vraag welke spelers hij daar­voor gaat aantrekken.
Merab Jordania is geen man van voorzichtige doelstellingen. In de voorbije lente werd John van den Brom weggejaagd richting RSC Anderlecht, omdat de populaire trainer er pas via de play-offs in was geslaagd Europees voetbal te bereiken. Dat was een wereldprestatie, maar voor Jorda­nia was het niet voldoende.

De Georgische clubeigenaar zal dit seizoen nog meer eisen. Een jaar­tje Europa League is prima, maar vanaf het seizoen 2013-2014 is de Champions League het podium waarop Jordania met zijn speeltje actief wil zijn. Om dat te realise­ren, moet het Arnhemse elftal in de komende jaargang als kam­pioen of nummer twee finishen.

Met de huidige spelersgroep is die ambitie utopisch en zelfs lachwek­kend. Van den Brom presteerde vo­rig seizoen optimaal, door een hecht team te smeden van een niet van kwaliteit overlopende se­lectie. Op dat terrein kan de nieu­we trainer Fred Rutten zijn voor­ganger slechts evenaren, niet over­treffen.

Twee weken voor de start van de eredivisie heeft Vitesse zich boven­dien nog totaal niet versterkt. Ster­ker nog: Alexander Büttner, vorig seizoen een van de sterkmakers, staat op het punt de club te verla­ten. Patrick van Aanholt, die op­nieuw wordt gehuurd van Chel­sea, bleek op zijn positie reeds een aanzienlijke verzwakking. En een vervanger van de afgezwaaide con­trolerende middenvelder Anthony Annan is nog niet in Arnhem gear­riveerd, terwijl deze positie in het elftal cruciaal is in het hedendaag­se voetbal.

In het kamp van Jordania wordt veel verwacht van Jonathan Reis, de steraanvaller die bij PSV onder Rutten zijn beste periode mee­maakte. Na zijn zware knieblessu­re oogt Reis steeds fitter en scher­per. De Braziliaan moet dit sei­zoen de nieuwe aanvalsleider wor­den in Arnhem. Jordania beseft dat het team een kwaliteitsinjectie nodig heeft en achter de schermen werkt hij sa­men met Rutten en de invloedrij­ke makelaar Vlado Lemic aan ver­sterking. Daarbij gaat het volgens goed ingevoerde bronnen om vijf posities: linksback, rechtsback, con­trolerende middenvelder, linkshalf en linksbuiten.

Deze week ging een streep door de terugkeer van Ismaïl Aissati, die een salaris van 800.00 euro niet voldoende vond. Een tenenkrom­mende blijk van zelfoverschatting, maar de supporters van Vitesse hoeven er niet rouwig om te zijn dat de van effectiviteit gespeende individualist niet naar Arnhem komt. Vitesse is slechts gebaat bij de komst van voetballers die het elftal sterker maken. Een logische optie in dat verband blijft Theo Janssen, die de voorbije jaren bij FC Twente en Ajax een aanzienlijk aandeel had in de successen.

Jordania heeft tot 1 september de tijd te scoren op de transfermarkt. De clubbaas haalde in twee jaar tijd tientallen spelers naar Arn­hem, maar daar zat slechts een handvol goede aankopen tussen.

Prangend is de vraag met welke voetballers Jordania de komende weken gaat komen. Haalt hij einde­lijk de topspelers, die de titelaspira­ties een stuk realistischer maken? Of krijgt in navolging van Van den brom ook Rutten te maken met een selectie die de klasse mist om aan de sportieve doelstelling van Jordania te voldoen?

Gelderlander

Hoofdsponsor: