16 augustus 2010 In de media

Vitesse vaak in de ban van buitenlandse geldschieters

Het is niet voor het eerst dat er sprake is van buitenland­se interesse voor Vitesse.

Steeds weer bleek het nim­mer daadwerkelijk tot een contract te komen.


Vitesse en buitenlandse in­vesteerders zijn onver­brekelijk met elkaar ver­bonden. In de afgelopen tien jaar is de Arnhemse club bij voortduring in verband gebracht met exotische investeerders. De al dan niet vermeende interesse kwam uit Zuid-Afrika, India, Enge­land, de Verenigde Staten en Chi­na. Nooit kwam het daadwerkelijk tot een contract. Karel Aalbers, de zeer internatio­naal denkende oud-voorzitter van Vitesse, was vaak de drijvende kracht achter de contacten.

*In 2000 kwam Aalbers met een za­kenpartner op de proppen met de Sjanghaise Bank HSBC, die 1 mil­jard gulden ( 450 miljoen euro) in Vitesse en Gelredome zou willen steken. De toenmalige Vitesse-fi­nancier Nuon zag er niets in.

*Een paar maanden later zou een grote Nederlandse projectontwik­kelaar 100 miljoen gulden ( 45 mil­joen euro) in Vitesse willen inves­teren. De supporters waren dolen­thousiast, Vitesse en Nuon waren niet overtuigd omdat Aalbers de naam van het bedrijf maar niet wilde prijsgeven. De zaak stierf in schoonheid.

*In februari 2001 zou de Indiase bierbrouwer United Breweries 120 miljoen gulden (55 miljoen euro) overhebben voor Vitesse en Gel­redome. Weer werd het niets, vol­gens Aalbers omdat de bierbrou­wer terugdeinsde toen hij werd ge­arresteerd in diezelfde maand.

*Vier jaar later meldde Aalbers zich met de Duet Group, een Britse in­vesteerder die 50 miljoen euro voor Gelredome en Vitesse wilde neertellen. De interesse werd ech­ter nooit concreet.

*En eind 2005 meldde Aalbers zich met de Saint George’s Investment Company, die 60 miljoen had klaarliggen. De Arnhemse gemeen­teraad was direct enthousiast maar die geestdrift verdween weer net zo snel als ze was opgekomen.

*Tussendoor meldde zich in 2001 nog ene Rocky Tuanakotta met een bod van 100 miljoen gulden van de Amerikaanse supermarktke­tenWalmart. Van dit bod bleef he­lemaal niets overeind. Tuanakotta bleek een fantast, Walmart wist van niets. Tuanakotta belegde een persconferentie maar verscheen daar niet toen duidelijk werd dat Walmart niet zou verschijnen.

De Gelderlander

Hoofdsponsor: