30 januari 2010 In de media

Vitesse wil scoren met voetbalschool

Vitesse gaat een samenwer­kingsverband aan met ama­teurclubs uit de regio. De nieuwe voetbalschool moet de opleiding van de jongste talenten optimaliseren.

De gezamenlijke jeugdaf­deling van Vitesse en AGOVV Apeldoorn heeft vier sterren, dat is de maximale certificering. On­der leiding van technisch directeur Marc van Hintum is Vitesse druk doende de kwaliteit van de oplei­ding voor de lange termijn te waar­borgen. Nieuwe ideeën moeten vooral de scouting van de jongste talenten, de E-jeugd (8- tot 10-jari­gen), stimuleren. Zo is Vitesse begonnen met een zo­geheten voetbalschool. „Elke zon­dag komen ongeveer dertig talen­ten van amateurclubs uit de regio bij ons trainen op Papendal”, legt Van Hintum uit. „Op onze uitnodi­ging gaan ze dan aan de slag met trainers uit de onderbouw van on­ze opleiding.”

De Arnhemse club streeft naar een eigen toernooi voor E- teams, die zondags op Papendal moet plaatshebben. Dat heeft alles te ma­ken met een dreigende maatregel van de KNVB. De nationale voet­balbond wil het ronselen van voet­ballertjes in de leeftijd van de E-pupillen tegengaan. Waarschijn­lijk mogen de profclubs met in­gang van komend seizoen niet meer met E-ploegen deelnemen aan de competitie. De D-jeugd, met 10- tot 12-jarigen, wordt dan de jongste toegestane jeugdlich­ting.
Om die leemte in te vullen heeft Vitesse een plan bedacht dat moet leiden tot een samenwerkingsver­band met regionale amateurclubs.

„We willen jonge talenten, die we dan zelf niet meer mogen hebben, onderbrengen bij die amateur­clubs”, aldus Van Hintum. „ Op die manier kunnen ze door ons goed gevolgd worden. Mocht de KNVB alsnog beslissen dat we gewoon door mogen gaan met E-jeugd, dan gaan we het plan op een klei­nere schaal uitvoeren. Maar in elk geval zal onze jeugdscouting wor­den geïntensiveerd. De onderlaag wordt breder.”

Vitesse is momenteel druk doende met het uitzoeken van geschikte amateurverenigingen. De profclub speurt in een straal van ongeveer zestig kilometer rond Arnhem. En sluit het liefst amateurclubs in de armen die over een grote jeugdaf­deling beschikken en die met de hoogste jeugdteams op een hoog niveau uitkomen. Immers, hoe ho­ger de weerstand, hoe sneller een talent zich kan ontwikkelen.
Van Hintum wil nog geen namen noemen van de clubs die voorko­men in de plannen van Vitesse.
„We zijn nu druk in overleg met eventuele partnerclubs”, expliceert de technisch directeur. „Het is de bedoeling dat we met vijf tot tien clubs gaan samenwerken.”

Bij Vitesse zijn naast Van Hintum hoofdscout Ted van Leeuwen, coördinator jeugdscouting Toon Hartemink, hoofd opleidingen Gerry Hamstra en jeugdtrainer Leo van de Kraats nauw betrokken bij het project.
„ Door deze constructie kunnen we de binding met spelers in de leeftijdscategorie van 8 tot 10 jaar vergroten”, aldus Van Hintum.
„We krijgen meer spelertjes beter in beeld, de contacten met regiona­le amateurclubs worden eveneens intensiever en het is ook bevorder­lijk voor de binding van Vitesse met de regionale achterban.”
Voor de amateurclubs staat er na­tuurlijk ook iets tegenover. Zo krij­gen de uitgekozen verenigingen tweehonderd toegangskaarten voor een competitiewedstrijd van Vitesse.

„De amateurclubs wordt twee cen­trale kaderavonden aangeboden, die door Vitesse worden georgani­seerd”, vult Van Hintum aan. „ De clubs krijgen inzicht in ons net­werk van jeugdscouting, ze kun­nen aansluiten bij onze so­ciaal- maatschappelijke projecten, de amateurclubs komen in de spot­lights via Vitesse TV en andere me­dia, de clubs krijgen stageplaatsen voor hun jeugdtrainers in onze op­leiding en we organiseren oefen­wedstrijden tegen de beloften en het A1-elftal van Vitesse.”

„ Ik denk dat we goed bezig zijn”, besluit Van Hintum. „Er wordt in de jeugdafdeling in een zeer har­monisch team samengewerkt en we kunnen ook goede cijfers over­leggen. Geen club in de eredivisie heeft bij wedstrijden zo veel zelf opgeleide spelers in de selectie als Vitesse. Daar mogen we best trots op zijn.”

De Gelderlander

Hoofdsponsor: