20 februari 2010 In de media

Vitesse zegt signaal jaarkaarthouders serieus te nemen

Kwart van aanhang wil stoppen
*Onderzoek: kwart seizoen­kaarthouders zegt volgend jaar niet terug te keren.
*Vitesse ziet uitkomst als ver­ontrustend signaal.
*Ondervraagden willen regiona­le spelers zien en zijn niet te­vreden over uitstraling.

De uitslag van de eerste Fanmonitor, een tevredenheidson­derzoek onder seizoenkaarthou­ders, heeft tot een bron van zorg geleid bij Vitesse. Een kwart van de ondervraagden (zo’n 120 van de 482) gaf aan zijn of haar sei­zoenkaart niet te willen verlengen. Ook is er onvrede over de matige prestaties van het elftal en de pre­sentatie van spelers. Het onder­zoek onder de jaarkaarthouders wordt representatief geacht.

De Fanmonitor werd gehouden in de eerste helft van het lopende sei­zoen. Elke maand is een aantal mensen ondervraagd. De resulta­ten worden gekleurd door de pres­taties van Vitesse. Zo is de bele­ving na de winst op RKC en Sparta positiever en slaat de teller negatief uit na nederlagen tegen ADO, Heracles en FC Groningen .
Maar Vitesse neemt het dreigende afhaken van een kwart van de vas­te seizoenkaarthouders (ruim 11.000) heel serieus. „Het is een momentopname, dus niet sympto­matisch, maar we vinden het wel verontrustend”, zegt woordvoer­ster Ester Bal van Vitesse. „We wil­len wel weten waarom deze men­sen zeggen dat ze geen seizoen­kaart meer willen. Al worden de antwoorden gekleurd door de re­sultaten. Als je iemand belt op de maandag nadat Vitesse heeft verlo­ren, krijg je een ander beeld dan na een overwinning. Maar we had­den niet het idee dat het percenta­ge zo hoog zou zijn. Binnenkort zullen we bespreken hoe we hier verder mee omgaan. We gaan die signalen proberen bij te sturen. Na­tuurlijk wil je die mensen bij de club te houden.”

Een andere uitkomst is dat 63 pro­cent van de ondervraagden het be­langrijk vindt dat er spelers uit de regio bij Vitesse spelen. Slechts 31 procent vindt dat er ook daadwer­kelijk voldoende regionale spelers op het veld staan.
Ook vinden zij dat spelers van Vit­esse op het punt van onverzette­lijkheid (‘ in de zin van kracht, trots, strijdlust’) en presentatie te wensen overlaten. Dat beeld zal nog worden gedeeld met de selec­tie. Vitesse wil andersom ook in- ventariseren wat spelers van fans vinden en verwachten.

De uitkomst van het onderzoek kán mee wegen in het technische beleid van de club, stelt Ester Bal. „ Als onze fans graag spelers met passie zien, kun je daar met je scouting rekening mee houden. Maar het is wel een perceptie van de mensen. Onze spelers balen net zo hard van een nederlaag, maar niet iedereen laat dat zien door er­gens tegenaan te schoppen. Mis­schien hebben wij veel spelers die hun emoties in stilte verwerken.”

De Fanmonitor is bedoeld om club en aanhang dichter bij elkaar te brengen. Andere uitkomsten zijn dat de prijs van de kaartjes niet te hoog is, dat 85 procent tevreden is met GelreDome en dat de econo­mische crisis en abonneezender Eredivisie Live niet van invloed zijn op de aanschaf van een sei­zoenkaart. Een heldere boodschap van de fans aan de club is minder verrassend: ‘betere en meer scoren­de spelers’.

De Gelderlander

Hoofdsponsor: