8 januari 2010 In de media

Vitessedossier blijft geheim

Commissie: Openbaarheid schaadt mensen.
* Gesprekken in Vitessedossier mogen geheim blijven, vindt bezwaarschriftencommissie.
* Opheffen anonimiteit kan geïn­terviewden ‘ernstig schaden’ en onderzoeksbureau ook.
* Commissie wijst beroep op WOB van De Gelderlander af.

De gespreksverslagen van Bureau Berenschot over het miljoenenverslindende gemeente­beleid om Vitesse overeind te hou­den in de periode 2000-2008 be­hoeven nooit openbaar te worden gemaakt. Dat vindt de commissie Bezwaarschriften van Arnhem. De geïnterviewden hebben recht op hun anonimiteit, zo oordeelt de commissie verder.

Verslaggever Harold Schuil van dagblad De Gelderlander deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om de stukken boven tafel te krijgen. De commissie heeft dit afgewezen en B en W in het gelijk gesteld. De commissie volgt in alle opzichten het verweer van het college.

Bekend maken van wat welke geïn­terviewde heeft gezegd over het be­stuurlijk handelen rond Vitesse kan volgens B en W ‘ernstige ge­volgen’ voor hen hebben. Dit te­meer omdat deze mensen ‘nog ac­tief zijn in de Arnhemse gemeen­schap of politiek’.

Bovendien leidt openbaarheid van de uitlatingen tot ‘onevenredige be­nadeling’ van Berenschot. Dat heeft de gesprekspartners vertrou­welijkheid beloofd. Dat heeft be­trokkenen ertoe gebracht om mee te werken aan het onderzoek en vrijuit te praten, aldus B en W.

Vorig jaar doken gespreksverslagen op in documenten die Berenschot aan burgemeester Pauline Krikke en wethouder Willem Hoeffnagel als ‘privépersonen’ had gezonden. Raadslid Nico Wiggers van Zuid Centraal oordeelde daarna dat Krikke en Hoeffnagel als gemeente­bestuurders met Berenschot heb­ben gesproken en dat de gemeente­raad de stukken dus mag inzien. De rechter gaf hem gelijk.

Hoeffnagel en Krikke lieten de raadsleden daarna de stukken in­zien. Zuid Centraal nam daar ge­noegen mee. Ook de commissie vindt dat genoeg..

De Gelderlander

Hoofdsponsor: