9 juni 2010 In de media

Vitesse en Alysis Zorggroep breiden samenwerking uit

Vitesse en Rijnstate verster­ken de samenwerking. Kin­deren kunnen op tv naar duels van de club kijken en spelers maken gebruik van de specialistische kennis.

Juichende patiëntjes in Zieken­huis Rijnstate in Arnhem als hun club scoort. Tijdens alle thuis- en uitwedstrijden van Vitesse zitten of liggen de (dood)zieke kinderen binnenkort dankzij een bijzonder initiatief van de Arnhemse eredivisieclub eerste rang. „Wij willen een soort skybox, een speciaal ingerichte ruimte, op de kinderafdeling creëren met als mid­delpunt een groot televisiescherm. Uiteraard zorgen we daarbij voor een abonnement op het kanaal Eredivisie Live”, zegt Paul van der Kraan, algemeen directeur van be­taald voetbalorganisatie Vitesse.

Een deel van het geld voor deze ruimte, die de sfeer van Vitesse moet uitademen, hoopt Van der Kraan vanavond binnen te krijgen tijdens een veiling op de door Vi­tesse georganiseerde haringparty in brasserie de Boerderij aan de Parkweg in Arnhem. Wanneer de kinderen ingespan­nen kijken naar een voetbalwed­strijd met hun eigen idolen in de hoofdrol vergeten ze volgens Van der Kraan even waarom ze zijn op­genomen op de kinderafdeling.

Gert de Bey, voorzitter van de raad van bestuur van Alysis Zorg­groep, beaamt dat en juicht het ini­tiatief daarom ook toe. „Wij beste­den steeds meer aandacht aan een ‘helende omgeving’. Een met aan­dacht ingerichte ruimte heeft een positieve invloed op het welbevin­den van de patiënt. Het resultaat hiervan is vaak een korter verblijf in het ziekenhuis, minder medi­cijngebruik en een beter gevoel. Het idee van Vitesse sluit hier prachtig bij aan.”

Maar de samenwerking tussen de Alysis Zorggroep en bvo Vitesse gaat verder. Ook op medisch ge­bied slaan de twee partijen moge­lijk de handen ineen. „Ik kan daar nog niet te veel over zeggen, maar voor de eerste training op 27 juni moet hier duidelijkheid over zijn”, zegt Van der Kraan.

Het ligt in de bedoeling dat Vites­se meer gebruik gaat maken van de specialistische kennis en appara­tuur die in Rijnstate aanwezig is. „ En waarover onze eigen medi­sche staf niet de beschikking heeft. Denk daarbij aan het maken van röntgenfoto’s en een hartfilmpje, maar ook aan het behandelen van spelers op de afdeling orthopedie.

Nu werken wij samen met ver­schillende partijen, we willen dat meer gaan stroomlijnen en zien de Alyis Zorggroep als een goede partner”, legt Van der Kraan uit. De besprekingen daarover tussen Vitesse en de Alysis Zorggroep zijn in volle gang, aldus Van der Kraan.

De samenwerking tussen Vitesse en Ziekenhuis Rijnstate is jaren ge­leden ontstaan toen de spelers van het eerste elftal rond sinterklaas een bezoek brachten aan de kin­derafdeling. „Voor de patiëntjes was dat een steun in de rug. Ze vonden het prachtig met de spe­lers, vaak hun idolen, in aanraking te komen. Ze kregen handtekenin­gen en de spelers namen altijd een aardigheidje mee. De kinderen vonden dat geweldig”, vertelt Van der Kraan. Ook de voetballers ge­noten daarvan, weet de directeur.

„ Afhankelijk natuurlijk van hoe een kind eraan toe was, maar spe­lers raakten onder de indruk van wat ze te zien en te horen kregen.” De inrichting van een skybox is volgens hem een volgende stap.„Wij wilden de kinderen op de af­deling dit keer iets blijvends aan­bieden.”

De Gelderlander

Hoofdsponsor: