12 februari 2010 In de media

Voetbalclubs gaan financiële problemen samen aanpakken

De voetbalclubs, de voetbalbond KNVB en de belan­genclubs voor spelers en coaches in het betaalde voetbal maken sa­men een plan om de financiële cri­sis te bestrijden. Dat is gisteren be­kend gemaakt na vergaderingen van de eredivisieclubs en de eerste­divisieclubs. (Inclusief reactie Vitesse; red.)
De plannen moeten de problemen ( geldgebrek) op de korte en de middellange termijn verminderen. Vooral de spelerssalarissen zijn in beeld, getuige het persbericht van de verzamelde clubs: ‘ Maatregelen die een belangrijke kostenbespa­ring op korte termijn betekenen houden verband met een herzie­ning van de personeelskosten’.

Om voor de lange termijn nieuwe problemen als de huidige te voor­komen, hebben de clubs een com­missie ingesteld die het licentiesys­teem tegen het licht gaat houden. Eventuele nieuwe regels voor de toelating van clubs en het verlen­gen van betaald-voetballicenties, moeten al met ingang van het ko­mende seizoen geleden.
Volgens Frank Rutten, directeur Eredivisie CV (ECV), het bedrijf dat de belangen van de clubs in de eredivisie vertegenwoordigt, getui­gen de plannen van een collectief bewustzijn. „ Alle clubs zijn over­tuigd van de urgentie om een ge­zond financieel beleid te voeren en de bereidheid om nu samen met alle betrokken partijen een passende aanpak te ontwikkelen is groot.”

Danny Hesp, voorzitter Vereni­ging Van Contractspelers ( VVCS) sluit zich daarbij aan: „ Een gezon­de financiële basis onder het natio­nale betaald voetbal is goed voor iedereen. Alle betrokken partijen nemen nu hun verantwoordelijk­heid en wij uiteraard ook. We reali­seren ons allemaal dat er iets moet gebeuren en dat iedereen daar zijn eigen rol in heeft” Volgens Hesp moeten bestaande contracten ech­ter wel worden gerespecteerd.

De reactie van Vitesse op de vraag van Vitesse.org hoe de club hierin staat: "Vitesse ondersteunt het initiatief om de handen ineen te slaan voor Eredivisiebrede bezuinigingen. Inhoudelijk zullen wij dit eerst intern bespreken."

De Gelderlander

Hoofdsponsor: