24 april 2010 In de media

Vriendschappelijk duel

Tussen de regels door Tom Ruijfrok
Het komt in de beste hu­welijken voor: je weet niet precies wat de an­der bedoelt, je praat per ongeluk langs elkaar heen en voor je het weet gaat de situatie een kant op die je allebei eigenlijk niet wilt. Een goed gesprek, met de benen spreekwoordelijk op ta­fel, wil dan nog wel eens helpen.

Voetbalclub Vitesse vond de tijd rijp voor zo’n gesprek met journa­listen van De Gelderlander, en wij gingen dankbaar op die uitnodi­ging in. Zo had er dinsdag buiten het oog van pers en publiek een bijzonde­re wedstrijd plaats in stadion Gel­reDome. Bedoeling van de bijeen­komst (met aan beide kanten top­teams) was begrip te kweken voor elkaars verantwoordelijkhe­den, te bezien of we elkaar zou­den kunnen vinden in gezamenlij­ke belangen, maar vooral om hier en daar wat onduidelijkheden uit de wereld te helpen.

Vitesse zet soms vraagtekens bij onze journalistieke aanpak, onze sportredacteuren op hun beurt hebben wensen ten aanzien van de informatievoorziening vanuit de club.
Namens Vitesse namen onder an­deren voorzitter Maasbert Schou­ten, technisch directeur Marc van Hintum en hoofdtrainer Theo Bos aan het gesprek deel. Ook De Gelderlander kwam met zwaar ge­schut: hoofdredacteur Kees Pijnap­pels, chef sport Peter Kemper­man, ikzelf als chef van de Arn­hemse redactie, en verder redac­teuren van de Arnhemse sport­en stadsredactie. Als verrassing voor Vitesse was ook iemand van de afdeling marketing opgesteld, met het oog op gezamenlijke pro­jecten.

De verbroederingswedstrijd ken­de enkele venijnige momentjes, maar verder was de sfeer zeer con­structief en gingen de spelers uit­eindelijk met respect voor elkaars standpunten en belangen uit el­kaar. Afgesproken is dat het over­leg een meer structureel vervolg zal krijgen, op marketinggebied zijn de eerste afspraken zelfs al ge­maakt.

Als klap op de vuurpijl nodigde technisch directeur Marc van Hintum De Gelderlander uit voor een écht vriendschappelijk potje op Papendal tegen een Vitesse­team van staf en enkele spelers.
Ook van die uitnodiging maken we graag gebruik. En het objectie­ve verslag leest u te zijner tijd van­zelf op deze plek.

De Gelderlander

Hoofdsponsor: