19 oktober 2012 In de media

Vrijspraak voor Vitesse-supporter

De Utrechtse rechtbank heeft een Vitesse-supporter vrijgesproken van een aanklacht tot openbare geweldpleging. Ook werd de toekenning van een stadionverbod, opgelegd door de KNVB, recent succesvol bestreden via een rechtszaak en met onmiddellijke ingang opgeheven.

De Arnhemmer was na afloop van de wedstrijd Vitesse – Ajax op 12 december 2010 in het gedrang terecht gekomen tussen supporters, stewards en politie. Volgens de lezing van de politie had de supporter zich schuldig gemaakt aan het aanvallen van een steward en arresteerde hem.
De Arnhemmer, seizoenkaarthouder bij Vitesse, beweerde slechts in het gedrang terecht gekomen te zijn en juist een handgemeen probeerde te voorkomen. De rechter was het met de Vitesse-supporter eens dat er geen plegen van een strafbaar feit was bewezen. In juni 2012 werd de Arnhemmer vrijgesproken.

De KNVB hief echter het stadionverbod voor drie jaar, dat in april 2011 was toegekend, niet op en reageerde ook niet op brieven van de Vitesse-supporter. De voetbalbond stelde dat de rechter in juni 2012 slechts ten dele de Arnhemmer in het gelijk had gesteld en geen uitspraak had gedaan omtrent het al dan niet terecht toekennen van het stadionverbod door de KNVB.

De Vitesse-supporter spande in oktober 2012 een rechtszaak aan tegen de KNVB met als eis om het toekennen van een landelijk en stadionverbod voor de periode van drie jaar per direct op te heffen. De rechter was het met de Arnhemmer eens en gebood de KNVB het stadionverbod op te heffen, de gevorderde dwangsom van 450 euro niet te innen en veroordeelde de KNVB tot het betalen van de proceskosten a 1200 euro.

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: