17 november 2023 In de media

Weekupdate Vitesse directie. Eerder dan gebruikelijk

Het blijft onrustig in Arnhem. Afgelopen zaterdag, na het 1-3 verlies tegen sc Heerenveen, nam Vitesse afscheid van hoofdtrainer Phillip Cocu en de afgelopen dagen is er veel gaande omtrent het verleden van de club en het overnameproces. Reden om de gebruikelijke Weekupdate eerder te presenteren.

Opvolging Phillip Cocu
Na de tegenvallende resultaten van de afgelopen periode heeft hoofdtrainer Phillip Cocu afgelopen zaterdag zijn taken bij Vitesse neergelegd. Direct na het verlies tegen sc Heerenveen maakte de Eindhovenaar dit bekend aan de selectie en de club. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de opvolging. Vitesse hoopt op korte termijn een opvolger te kunnen presenteren. Technisch directeur Benjamin Schmedes over de huidige stand van zaken: “Phillip Cocu begreep dat verandering noodzakelijk is. In het belang van de club heeft hij ervoor gekozen om zelf terug te treden. Dit laat eens te meer zien dat hij een echte clubman is. Vanaf dat moment zijn wij bezig met de opvolging. Dat doen we secuur, waarbij we zowel interne als externe opties onderzoeken. We hopen de komende dagen concrete stappen te kunnen zetten, zodat het team zich goed kan voorbereiden op Ajax-uit. Op dit moment worden de trainingen geleid door Chris van der Weerden, Theo Janssen en Raimond van der Gouw.”

Overnameproces
De afgelopen dagen is Vitesse weer volop in het nieuws. Naast de opvolging van Phillip Cocu gaat het over de overname, maar ook over wat zich in het verleden – buiten het gezichtsveld van de club – zou hebben afgespeeld. Algemeen directeur ad-interim Peter Rovers geeft een update: “Laat ik beginnen met het feit dat er betreft de overname door de licentiecommissie van de KNVB nog geen enkele beslissing is genomen. Integis is nog volop bezig met haar onderzoeken en heeft haar rapportages nog niet afgerond. Dat het ingewikkeld is en lang duurt is bekend en eerlijk gezegd soms ook om moedeloos van te worden. Maar we – en ook Coley Parry – blijven er echt alles aan doen om onze volledige medewerking te verlenen.”

Circa twee weken geleden heeft Vitesse van forensisch accountant Integis te horen gekregen dat ze over onvoldoende informatie beschikte om alle in de onderzoeksopdracht geformuleerde vragen over Common Group goed te kunnen beantwoorden. Daarop heeft Vitesse afgelopen week weer aanvullende financiële informatie over de verschillende Common Group entiteiten aan Integis verstrekt. Rovers vertelt: “Amerikaanse bedrijven hebben hun administratie veelal anders georganiseerd dan we in Nederland gewend zijn. De bij ons gebruikelijke jaarrekeningen zijn daar bijvoorbeeld niet verplicht en daardoor vaak niet voorhanden. Uiteraard zijn er wel alternatieve informatiebronnen, zoals belastingaangiften en accountantsrapporten. Die hebben we dan ook in uitgebreide vorm ingediend, zoals ook mogelijk is volgens de richtlijnen van de KNVB.”

Rovers gaat verder: “Ik zei het deze week al eerder in De Telegraaf: in Engeland en België is het Common Group gelukt om met het aanleveren van veel minder informatie binnen een korte termijn goedkeuring te verkrijgen voor de deelneming in Leyton Orient en overname van Patro Eisden Maasmechelen. We realiseren ons dat de regelgeving in Nederland strenger is, maar gezien de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie die wij ook vorige week weer hebben aangeleverd blijven we het vertrouwen houden. Het lijkt er overigens op dat de Integis-rapporten in een eindfase zijn.”

Boete vanuit KNVB
Zoals bekend heeft ING Bank Vitesse geruime tijd geleden laten weten de samenwerking met de club stop te willen zetten, wanneer de connecties met de huidige grootaandeelhouder Valeriy Oyf niet (kunnen) worden verbroken. Vanaf dat moment is Vitesse in gesprek over de situatie met ING en tegelijkertijd bezig met het vinden van een alternatieve bank. De club werd begin 2023 door Revolut – na een screening – als client aangenomen. Ondanks onveranderde omstandigheden heeft Revolut in de zomer van 2023 de bankrelatie vanuit het niets en zonder enige argumentatie opgezegd. Aangezien Vitesse de KNVB hier niet direct over heeft geïnformeerd heeft de licentiecommissie recent besloten om de club hiervoor een boete op te leggen. Vitesse is inmiddels in beroep gegaan tegen dit besluit van de licentiecommissie.

Rovers licht kort toe: “Aangezien Vitesse nog steeds de beschikking heeft over een lopende bankrekening bij ING Bank en ook nog in gesprek was met ING en we daarnaast op basis van de moeizame communicatie met Revolut nog niet de indruk hadden dat de opzegging door Revolut onomkeerbaar was, leek er voor de club geen directe aanleiding om al direct melding te doen van de opzegging aan de licentiecommissie van de KNVB. Nadat ING in een gesprek opnieuw bevestigde de bankrelatie te willen beëindigen wanneer de Russische connectie niet kan worden verbroken en ook verdere communicatie vanuit Revolut uitbleef is door Vitesse melding gedaan bij de KNVB.”

Verleden
Woensdagavond verscheen een artikel in NRC-handelsblad waarin Vitesse opnieuw wordt genoemd in relatie tot Roman Abramovich. Dit keer rondom Ricky van Wolfswinkel. Rovers is duidelijk en ontkent enige betrokkenheid van Vitesse: “Op 28 juni 2016 tekende Vitesse een transferovereenkomst met Norwich City voor de overgang van Van Wolfswinkel naar Vitesse. Norwich City bevestigde daarbij te beschikken over alle transferrechten, die met de transfer over werden gedragen aan Vitesse. Een jaar later – op 4 juni 2017 – werd door Vitesse een transferovereenkomst gesloten voor de overgang van Van Wolfswinkel naar FC Basel. De volledige transfersom – met uitzondering van de bekende solidariteitsbijdrage die volgens de FIFA-reglementen toekomt aan de opleidende clubs – is door Vitesse van FC Basel ontvangen. Er is door Vitesse nooit enige betaling gedaan aan in het artikel genoemde bedrijf. Alhoewel Integis al onze financiële transacties in de periode 2010 | 2023 al onder de loep heeft genomen zullen wij voor de volledigheid alle beschikbare documentatie in dit verband, op korte termijn ook ter beschikking stellen aan Integis.”

Als vervolg op bovenstaand artikel heeft Vitesse deze week van NRC-Handelsblad ook vragen ontvangen over haar ‘Russische verleden’. “Naar verluid zal NRC aanstaande zaterdag met een artikel naar buiten komen waarin het opnieuw gaat over een mogelijke (indirecte) relatie tussen Roman Abramovich en Vitesse in het verleden. Er zijn een aantal vragen gesteld die wij zo goed als mogelijk hebben beantwoord. Vitesse is zoals al vaker gemeld, nooit op de hoogte geweest van mogelijke afspraken waarbij de heer Abramovich direct of indirect betrokken zou zijn geweest. Daarnaast heeft Vitesse nooit enige invloed van de heer Abramovich ervaren op haar beleid. Dat is ook de oprechte verklaring van voormalig clubbestuurders, die dezer dagen door Integis worden geïnterviewd als onderdeel van de lopende onderzoeken. Maar dat er weer commotie zal ontstaan door nieuwe publicaties is te verwachten. En ook al waren we zelf niet betrokken en kunnen we het verleden ook niet meer veranderen, we blijven er op dit moment heel veel last van houden. Het is inmiddels meer dan anderhalf jaar geleden sinds de problemen voor Vitesse ontstonden. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne en het terugtreden van grootaandeelhouder Valeriy Oyf proberen we ons te ontvlechten van het Russische verleden. Het zou ons op vele vlakken enorm helpen wanneer dat op korte termijn nu eindelijk zou kunnen gebeuren.”

Rovers besluit: “Wij blijven er alles aan doen om op korte termijn voortgang te boeken. We geloven nog steeds in een positieve uitkomst van het overnameproces, maar staren ons ook niet blind. Weet dat we inmiddels met diverse collega’s hard werken aan alternatieve plannen, ingeval de beoogde overname uiteindelijk onverhoopt toch niet zou worden goedgekeurd. Ook één waarbij we in de toekomst op eigen benen zullen moeten staan. Voor nu is het belangrijk dat we bij elkaar blijven. Schouder aan schouder. Met z’n allen achter Vitesse. Dan zullen we er met elkaar sterker uitkomen!”

Bron: Vitesse / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: