7 oktober 2010 In de media

Zjordania geeft functie aan man die bemiddelde bij overname

Vitesse heeft de top van de clubleiding opnieuw ingericht. Met de aanstelling van Marcell Ham heeft clubpresident Merab Zjordania de nieuwe invulling van de Raad van Commissarissen rond
Het toezichthoudende orgaan be­staat nu uit drie man: voorzitter Zjordania, Ham en de voormalige clubpreses Kees Bakker. Onder de Raad van Commissarissen valt de directie, die momenteel bestaat uit de volgende drie personen: Paul van der Kraan (algemeen direc­teur), Marie José Helle ( commer­cieel directeur) en Ted van Leeu­wen (technisch directeur).

De Raad van Commissarissen tel­de tot voor kort nog maar twee le­den: Bakker en voorzitter Maas­bert Schouten. Nadat Schouten medio augustus zijn volledige hon­derd procent aandelen van de club had verkocht aan Zjordania, heeft hij de functie van voorzitter van de RvC nu ook overgedaan aan Zjordania. De Georgische clubeige­naar heeft Schouten overigens wel gevraagd als adviseur betrokken te blijven bij Vitesse.

„Het voorzitterschap van de RvC is een logische vervolgstap op de overname van de aandelen afgelo­pen augustus”, aldus Zjordania. „ Ik heb me in de organisatie ver­diept en wil graag een actieve rol hebben in de groei van de club. De RvC blijft een controlerend be­stuursorgaan van de directie. Wij zullen ons concentreren op strate­gische zaken en het ondersteunen van directie en management bij technisch- , commercieel- en sup­portersbeleid.”

Zjordania heeft dus niet Erwin Kosakowski, maar Marcell Ham toegevoegd aan de RvC. Kosakows­ki blijft als persoonlijke assistent en begeleider van Zjordania wel nauw betrokken bij het project van de clubbaas in Arnhem.
Ham is een persoonlijke en zakelij­ke vriend van Zjordania. Hij speel­de een belangrijke rol in de overna­me van Vitesse, toen hij beide par­tijen op verzoek van Zjordania bij elkaar bracht.

‘ Beide heren kennen elkaar al meer dan 20 jaar en zijn op zowel zakelijk als persoonlijk vlak ver­bonden’, stelde Vitesse in een pers­verklaring. En: ‘Ham treedt regel­matig op als persoonlijk- en be­drijfsadviseur van Zjordania. Hij was tevens de persoon die namens Zjordania de eerste contacten met Vitesse legde. Ham is een succes­vol ondernemer en zelfstandig in­vesteerder. Met zijn huidige activi­teiten concentreert Ham zich voor­al op het Midden- en Verre Oos­ten. Ham is actief als adviseur van een aantal entiteiten die zich on­der andere bezig houden met groe­ne energie en sportmarketing.’ Zjordania: „ Gezien zijn knowhow en achtergrond gaat Marcell de RvC en Vitesse een impuls geven op commercieel en marketing ge­bied.”

De Gelderlander

Hoofdsponsor: