9 januari 2012 In de media

Zweten op Cyprus

In het voorjaar van 1998 was ik voor de eerste keer op Cy­prus. Ik ging op bezoek bij Ni­kos Machlas, voor een ver­haal voor de bijlage over het tien­jarig jubileum van GelreDome.
Met verbazing keek ik mijn ogen uit op het eiland. Schone straten, keurig geklede mensen. De hoge levensstandaard had mijn ver­wachtingen overtroffen.

Nu ben ik met Vitesse in Limas­sol. Trainer John van den Brom en algemeen directeur Paul van der Kraan gunden me een plek in het hotel van de ploeg, het schitte­rende Le Meridien Spa & Resort.

Dat waardeer ik zeer, want zo kan ik mijn werk beter doen. In het hotel zitten spelers, stafleden en andere clubmedewerkers, enkele meegereisde bestuursleden en af en toe schuiven ook wat suppor­ters aan.

Wat opvalt is de onderlinge har­monie. Een enkeling daargelaten, gaat iedereen heel open en ont­spannen met elkaar om. Dat is in­teressant om te zien. De goede sfeer bij het eerste elftal dringt door tot in de andere geledingen van de club. Uiteraard zullen de goede prestaties van Vitesse daar­bij een grote rol spelen, maar het is nog niet zo lang geleden dat achterdocht en cynisme de sfeer bepaalden.

In Le Meridien zitten opvallend veel Russische gasten. Het schijnt dat eenderde van het eiland in Russische handen is en dat geloof ik graag. Ook de Georgische link is zichtbaar. Op weg naar het ho­tel passeerden we een bar met Ge­orgische karaoke en afgelopen donderdag mocht ik zelf de gewel­dige keuken van een Georgisch restaurant ervaren.

Het enige minpunt van Cyprus is het gebrek aan tegenstanders en goede trainingslocaties. Vitesse heeft beide problemen na veel vij­ven en zessen opgelost. De voor­bije jaren overwinterde Vitesse telkens in Turkije. Dat daar deze week enkele clubs vanwege de he­vige regenval uit het hotel zijn ver­dreven, is voor het Arnhemse kamp een bevestiging dat Cyprus een goede keuze is geweest. In en­kele dagen hebben we hier al van alles meegemaakt: een heerlijke zon bij 20 graden, een stevige on­weersbui in de nacht en ook meer­dere regenbuien. Maar Van den Brom kan prima trainen met zijn ploeg en daar is het toch vooral om te doen.

Gelderlander

Hoofdsponsor: