Airborne

In 2007 is de Supportersvereniging gestart met een prachtige traditie. Dat jaar werden voor het eerst Airborne-veteranen uitgenodigd om de herdenkingswedstrijd op de derde zaterdag van september bij te wonen. Sinds 2009 zijn ook de Massed Pipes and Drums van the Royal British Legion, vergezeld van gastspelers, ieder jaar aanwezig.

Wat als kleine activiteit begon, is uitgegroeid tot een internationaal evenement met media aandacht tot over de landsgrenzen. Vitesse en de KNVB verlenen ieder jaar weer medewerking aan het mogelijk maken van deze wedstrijd, en daarvoor zijn we ze zeer erkentelijk. Ieder jaar is de Airborne-projectgroep, onder leiding van Stef ten Thij, al vanaf februari druk om de benodigde fondsen te werven en een mooi programma in elkaar te zetten, dat enerzijds de helden de eer geeft die ze verdienen en anderzijds rekening houdt met hun hoge leeftijd. Tijdens het Airborne-weekend zijn er 40 tot 50 vrijwilligers actief om alles goed te laten verlopen.

Nu het moment nadert dat er geen veteranen meer aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd wordt er nagedacht over een andere manier om te eren en herdenken. Hoewel dit nog niet helemaal zijn definitieve vorm heeft, kunnen jullie er op rekenen dat de Supportersvereniging en Vitesse ook in de toekomst de Airborne-helden zullen eren en herdenken.

LEST WE FORGET