Supportershome Monnikenhuize

Het supportershome is de huiskamer van de supportersvereniging. Het is de plaats waar de supporters elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen maken onder het genot van een drankje en een hapje.

Op thuis wedstrijddagen is het supportershome twee uur voor en twee uur na de wedstrijd geopend. Onze vrijwilligers staan dan klaar om de bezoekers te ontvangen.

Ook is het supportershome de plaats waar de supportersvereniging haar activiteiten organiseert. Of het nu gaat om de Man of the match, Quizavond, Paas- of Kerstbingo, de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen (met aanwezigheid van de selectie) of de jaarlijkse ledenvergadering van de supportersvereniging.

Tijdens deze activiteiten is er voor iedereen de gelegenheid medesupporters te ontmoeten en gezellig met elkaar te bomen over onze club.

Het supportershome is toegankelijk voor iedereen !

Het supportershometeam wordt gevormd door: Maureen Kraaij-Beijer (bestuurlijk verantwoordelijk), Ronald Brander, Astrid Gerrist, Natasja Janssen-Barten, Priscilla Koenders, Carolien Koopmans, Jeroen Koopmans, Bert Meesters, Jos Koenders, Menno van der Veer, Richard Bijster, Ingrid Wagendorp, Sabrina Utzeri, John van Manen, Mike Broers, Pierre Peperkamp, Ronny Uffing en Martin de Wit.

Het technisch/facilitair hometeam wordt gevormd door: Maureen Kraaij-Beijer (bestuurlijk verantwoordelijk), Brendan Davids, Dion van den Top, Levi van Vessem, Marc Hoogakker en Stefan Meesters.


De Supportersvereniging Vitesse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de inhoud van de boodschap, het gebruik van teksten, beeldmerken, foto´s of enig ander  materiaal, dan wel inhoud en of beeldmerken die in strijd zijn met het recht, tijdens de vervaardiging van (span)doeken of andersoortige uitingen,  in haar Supportershome, bedoeld om ten toon te stellen tijdens de voetbalwedstrijden van Vitesse.

De supportersvereniging behoudt zich ten alle tijden het recht voor ontwerpen te weigeren, indien ze naar eigen inzicht constateert, dan wel door derden op de hoogte gesteld wordt dat het ontwerp van de betrokkenen in strijd is met het recht, dan wel als bijzonder kwetsend kan worden ervaren voor bepaalde personen en of doelgroepen. Hiervan zullen betrokkenen mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

Hoofdsponsor: